Voditelj Centra: Prim. dr Zlatko Vučina
E-mail: z.vucina@zzjzfbih.ba
Kontakt u Sarajevu
Adr: M.Tita 9
Tel: +387 33 564 642
Kontakt u Mostaru
Adr: Vukovarska 46
Tel.: + 387 36 382 132
+ 387 36 382 135
E-mail: z.vucina@zzjzfbih.ba
a.sator@zzjzfbih.ba
i.prlic@zzjzfbih.ba

Centar za zdravstveni menadžment obavlja sljedeće poslove:

  • kao baza fakulteta zdravstvenog usmjerenja, sudjeluje u dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi iz zdravstvenog menadžmenta i javnog zdravstva;
  • edukaciju u okviru postdiplomskog usavršavanja, kao i kontinuiranog profesionalnog razvoja odnosno cjeloživotnog učenja i osposobljavanja za obavljanje menadžerskih poslova i inoviranje u okviru menadžmenta promjena i stalnih reformi, kroz sistem kratkoročnih tečajeva (od 3 dana do 3 mjeseca);
  • sprovođenje ili sudjelovanje u istraživačkim i razvojnim projektima bez kojih nije moguć kvalitetan studij menadžmenta kao ni cost-efektivna intervencija u reformi zdravstvenog sistema;
  • consalting usluge na zahtjev zdravstvenih ustanova, drugih institucija, organizacija, agencija, samostalno ili u saradnji s drugima.

U sastavu Centra za zdravstveni menadžment su:

  • Odjel  za istraživanje, upravljanje i planiranje u zdravstvenom sektoru
  • Odjel  za  dodiplomsku i poslijediplomsku edukaciju iz javnog zdravstva