• Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji i zdravstvenog menadžmenta (“Službene novine FBiH”, br. 88/11) – Preuzmite dokument
  • Izmjene i dopune Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta („Službene novine FBiH“, br. 82/13) – Preuzmite dokument
  • Izmjene i dopune Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta („Službene novine FBiH“, br. 75/15) – Preuzmite dokument
  • Izmjene i dopune Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta („Službene novine FBiH“, br. 77/17) – Preuzmite dokument
  • Rješenje o imenovanju povjerenstva za evaluaciju zahtjeva i odabir kandidata za edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta 24-11-2015 – Preuzmite dokument
  • Rješenje o imenovanju povjerenstva za provjeru znanja SHCE 24-11-2015 – Preuzmite dokument
  • Rješenje o imenovanju povjerenstva za priznavanje edukacije SHCE 24-11-2015 – Preuzmite dokument
    Rješenje o imenovanju koordinacionog tijela SHCE 7-12-2015 – Preuzmite dokument
  • Rješenje o troškovima edukacije i završne provjere znanja iz zdravstvenog menadžmenta 26-11-2015- Preuzmite dokument
  • Ugovor o partnerskoj saradnji nosioca edukacije  ZZJZFBiH-EFSA-MF SVM- Preuzmite dokument