Za vas izdvajamo

Plava knjiga

Standardi i normativi zdravstvene zaštite i nomenklatura usluga u Federacije BiH

Zdravstvena stanja stanovništva

Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH

Statistički godišnjaci

Zdravstveno statistički godišnjaci Federacije BiH

Aktuelno

20.11. Svjetski dan djece

20. 11. je Svjetski dan djece – svjetski dan djelovanja za prava djeteta. Ove se godine obilježava 30 godina Konvencije o pravima djeteta – najčešće ratificiranog ugovora o ljudskim pravima u historiji.

 Prvo ga je proglasilo Ujedinjeno Kraljevstvo 1954. godine, a osnovano je kako bi potaknulo sve zemlje da odrede i obilježe dan, prvo kako bi se potaknula međusobna razmjena i razumijevanje među djecom i drugo, da bi se pokrenule akciju koja će koristiti i promicati dobrobit djece u svijetu.

Pročitajte više

Antibiotska Rezistencija(otpornost)

Sedmica Antibiotske svjesnosti se godišnje obilježava, dajući mogućnost da se podizanjem svijesti o važnosti odgovarajućeg korištenja antibiotika pomogne u sprječavanju stvaranja antibiotske otpornosti tj rezistencije mikroorganizama na djelovanje antibiotika.

Svjetsko obilježavanje sedmice „Otpornosti antibiotika“ započelo je 2015. godine, kada je Svjetska zdravstvena organizacija postavkom teme na Godišnjoj skupštini, shvatila da je to jedan od priorteta. za borbu, tj prevenciju i obezbjeđivanje odgovarajućeg treatmana infektivnih bolesti primjenom sigurnih i efikasnih lijekova, a ponukano Svjetskom sedmicom.antibiotika. (11-17.11.)

Pročitajte više

10. oktobar Svjetski dan mentalnog zdravlja

Svjetska federacija za mentalno zdravlje (WFMH) je 10. oktobra 1992. osnovala i inicirala Svjetski dan mentalnog zdravlja.

Ovogodišnji dan podržavaju WHO, Međunarodno udruženje za prevenciju samoubistava i Udruženje za globalno mentalno zdravlje

Svjetski dan mentalnog zdravlja 2019. godine: ima za cilj skretanje pažnje na prevenciju samoubistava

Svakih 40 sekundi netko izgubi život zbog samoubistva.

Mentalno zdravlje treba promatrati kao izvor ljudskog kapitala ili blagostanja u društvu, tj ne oslanjati se samo na pojedinim osobna svojstvima, već i društvene okolnosti u kojem se ljudi nalaze i  žive.

Pročitajte više

Održan Simpozij Udruženja ljekara specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH

U Zenici je u organizaciji Udruženja ljekara specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH i Instituta za zaštitu zdravlja i sigurnost hrane Zenica, u periodu od 26-28.09.2019. godine održan Peti simpozij specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije Bosne i Hercegovine. Moto Simpozija „Zdravlje-zajednička odgovornost“ je imao za cilj da istakne značaj zajedničkog djelovanja i saradnje svih segmenata društva u zaštiti zdravlja stanovništva. Na Programu Simpozija je bilo ukupno 52 rada, koji su obuhvatili stručni i naučni pristup u rješavanju aktuelne problematike iz oblasti javnog zdravstva, sa posebnim osvrtom na epidemiološku situaciju i povećano obolijevanje od bolesti koje se mogu prevenirati vakcinacijom.

Pročitajte više
Peticija
Budi društveno odgovoran - potpiši peticiju! #Klimabezdima
klima bez dima
Vaccine Safety Net
Dokumenti

Imunizacija

Kalendar zdravlja

Kvalitet zraka

Ambijentalni dozni ekvivalent H*(10)

Važni linkovi