COVID-19 - Opći podaci, promo materijali, ankete i upute izade za građane

COVID-19

Informacije o novom koronavirusu (COVID-19)

COVID-19 - Kako se zaštititi?
COVID-19 - Brzi linkovi

Preporuke - COVID-19

Samoprocjena

Samoprocjena

Zaštitite se!

Promo materijali i posteri

Za vas izdvajamo

Plava knjiga

Standardi i normativi zdravstvene zaštite i nomenklatura usluga u Federacije BiH

Zdravstvena stanja stanovništva

Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH

Statistički godišnjaci

Zdravstveno statistički godišnjaci Federacije BiH

Zdravstveno-statistički obrasci

Zdravstveno-statistički obrasci

Zdravstveno-statistički obrasci

Aktuelno

Svjetski dan nepušenja 2020.

Zaštitimo mlade od manipulacija  duhanske industrije- prevenirajmo konzumaciju duhanskih proizvoda među mladima- (31.05. Svjetski dan nepušenja)

Već decenijama duhanska industrija tendeciozno koristi strateške i agresivne taktike sa puno raspoloživih resursa kako bi privukla mlade na korištenje duhanskih proizvoda. Brojni dokumenti ukazuju na istraživanja duhanske industrije i proračunate pristupe u dizajniranju modela koji će privući nove generacije potencijalnih konzumenata duhanskih proizvoda, preko marketinških kampanja svojih proizvoida koje imaju za cilj da novim konzumentima iz reda mladih zamjene milione ljudi širom svijeta koji će umrijeti zbog pušenjem uzrokovanih oboljenja .

Pročitajte više
Peticija
Budi društveno odgovoran - potpiši peticiju! #Klimabezdima
klima bez dima
Vaccine Safety Net
Dokumenti

Imunizacija

Kalendar zdravlja

Kvalitet zraka

Ambijentalni dozni ekvivalent H*(10)

Važni linkovi