Sjedište Zavoda u Mostaru:
Ul. Vukovarska br. 46
88000 Mostar

Sjedište Zavoda u Sarajevu:
Ul. Maršala Tita br. 9
71000 Sarajevo

Ravnatelj ZZJZFBiH: Prim. dr Davor Pehar

Tajnica: Vinka Aničić
E-mail: kabinet.mo@zzjzfbih.ba
Tel: +387 36 382 101
Fax: +387 36 382 116

Voditeljica Kabineta direktora: Amela Ćato, dipl.ing.med.rad.
E-mail: kabinet.sa@zzjzfbih.ba
Tel: +387 33 564 601
Fax: +387 33 564 602

Maja Kojović, stručna saradnica za odnose sa javnošću
E-mail:  m.kojovic@zzjzfbih.ba
Tel: +387 33 564 662

mostar sjediste
IMG_0166