Voditelj službe: doc. dr. sc. Sanjin Musa, dr. med.

E-mail: epidemiologija@zzjzfbih.ba

Telefon: +387 33 564 632
+387 33 564 631

Zadaća i djelokrug rada Službe za epidemiologiju ogleda se u:

 • prevencija, kontrola i redukcija obolijevanja od infektivnih bolesti
 • nadzor, rana detekcija i odgovor na karantenske i druge bolesti od posebnog javnozdravstvenog značaja
 • kontinuirana analiza epidemiološke situacij na području FBiH
 • predlaže i koordinira provođenje protuepidemijskih mjera
 • prati i proučava kretanje masovnih nezaraznih bolesti
 • ustroj i vođenje javnozdravstvenih registara
 • nadzor i ocjena provedbe programa imunizacije
 • planiranje i nadzor provođenja preventivnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje FBiH
 • planiranje i dijelom provođenje programa zdravstvenog vaspitanja u oblasti prevencije zaraznih bolesti
 • sudjelovanje u obrazovanju i kontinuiranoj medicinskoj edukaciji iz područja javnog zdravstva
 • sudjelovanje u provedbi stručnih i znanstvenih istraživanja
 • unapređivanje kompjuterske obrade podataka, analitičkih procedura informacijskog sistema
 • kontinuirana komunikacija s javnošću i stručnom zajednicom

U sastavu Službe za epidemiologiju su:

 1. Odjel za zarazne bolesti
 • odsjek za nadzor i kontrolu zaraznih bolesti
 • odsjek za sanitarni nadzor sa epidemiološkom ambulantom
 • odsjek za HIV/AIDS
 1. Odjel za EPI i imunizaciju
 • odsjek za nadzor i kontrolu cijepljenjem preventabilnih bolesti
 • odsjek za upravljanje cjepivima
 1. Odjel za komunikaciju, zdravstveno vaspitanje i edukaciju
 1. Odjel za nezarazne bolesti

Sve informacije o imunizaciji su bazirane na dokazima i rezultat su pregleda Službe za epidemiologiju, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, kako bi se osigurala znanstvena ispravnost i sukladnost važećim zakonskim propisima. Informacije se redovito monitoriraju i ažuriraju od strane Službe za epidemiologiju.

Informacije dostupne na internet stranici su prikupljene iz brojnih izvora, koji nisu kontrolirani od strane Službe za epidemiologiju. Iako su poduzete sve razumne mjere pri prikupljanju i publikaciji sadržaja ove internet stranice, Služba za epidemiologiju ne može zastupati ili jamčiti, bilo izričito ili implicirano, ispravnost ili prikladnost informacija i materijala koje sadržavaju ovi izvori.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je posvećen osiguranju privatnosti korisnika internet stranice. Osobne podatke o korisnicima, poput imena, adrese, broja telefona ili e-mail adrese, prikupljat će se samo kada su dati dobrovoljno. Služba za epidemiologiju neće navedene podatke prodavati ili na drugi način prenositi trećoj strani bez odobrenja korisnika.