Biblioteka ZZJZFBIH
bilblioteka
750_0465-min

Biblioteka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bih je najstarija, i po naučnoj i kulturno-istorijskoj vrijednosti svoga fonda najznačajnija medicinska biblioteka u Bosni i Hercegovini. Osnovana kratko vrijeme nakon formiranja Zavoda 1923. godine, sistematski je sakupljala i čuvala medicinsku i drugu literaturu, publikovane, ali i nepublikovane izvore vrijednih informacija iz svih oblasti medicine i drugih srodnih područja.

Biblioteka u svom fondu sadrži oko 10 000 knjiga, vrijednu kolekciju periodičnih publikacija (neke od njih u kontinuitetu od preko 100 godina), zbirku starih knjiga i rukopisa od izuzetne naučne i istorijske vrijednosti, ali i monografske i periodične publikacije iz oblasti javnog zdravstva, epidemiologije, promocije zdravlja i zdravog načina života, zaštite okoliša te savremena izdanja na engleskom jeziku iz oblasti zdravstvenog menadžmenta i AIDS/HIV-a.