Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku odabira subjekta za usluge tehničkog održavanja poslovnog objekta Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u Mostaru

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – opremanje/namještaj za humano-molekularni laboratorij

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave auto guma za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u 2022. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za usluge iridacije i kalibracije laboratorijskih dozimetara u 2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za usluge uvoza, skladištenja i transporta

Odluka o izboru – osiguranje zaposlenika 2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – “Hach” materijali za potrebe laboratorija u 2022

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku odabira subjekta za usluge servisa laboratorijskih Perkin Elmer aparata za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku odabira subjekta za nabavu i ugradnju sekcionih garažnih vrata sa motorom za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanja i nadzora IS Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH . OJ Sarajevo i Mostar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku odabira subjekta za nabavku i instalaciju softverskih firewall licenci za zaštitu računarske mreže od neovlaštenog pristupa za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH . OJ Sarajevo i Mostar

Odluka o izboru – odvoz hemikalija, vakcina – 2022. godina

Odluka o poništenju dijela postupka – tender – laboratorijski materijali – 2022. godina

Odluka o izboru ponude – tender – laboratorijski materijali – 2022. godina

Odluka o izboru ponude – laboratorijski kitovi za ELISA metode – 2022. godina

Izmjene i dopune Plana javnih nabava ZZJZFBiH za 2022. godinu– UV 07.10.2022

Izmjene i dopune Plana javnih nabava ZZJZFBiH za 2022. godinu– UV 14.09.2022.

Izmjene i dopune Plana javnih nabava ZZJZFBiH za 2022. godinu– UV 29.07.2022.

Izmjene i dopune Plana javnih nabava ZZJZFBiH za 2022. godinu– UV 23.06.2022.

Izmjene i dopune Plana javnih nabava ZZJZFBiH za 2022. godinu

Plan javnih nabava ZZJZFBiH za 2022. godinu

Izmjene i dopune Plana javnih nabava ZZJZFBiH za 2021. godinu-16.12.

Izmjene i dopune plana javne nabave za 2021. godinu- UV 02.12.2021.

Izmjene i dopune plana javnih nabava za 2021. godinu

Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2021. – UV 20.04.2021.

Plan javnih nabava ZZJZFBiH za 2021. godinu

Plan nabava za 2020. godinu – Preuzmite dokument

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki 2020.