Izmjene i dopune Plana javnih nabava ZZJZFBiH za 2023. godinu (sedma izmjena)

Izmjene i dopune Plana javnih nabava ZZJZFBiH za 2023. godinu (šesta izmjena)

Izmjene i dopune Plana javnih nabava ZZJZFBiH za 2023. godinu (peta izmjena)

Izmjene i dopune Plana javnih nabava ZZJZFBiH za 2023. godinu (četvrta izmjena)

Izmjene i dopune Plana javnih nabava ZZJZFBiH za 2023. godinu (treća izmjena)

Izmjene i dopune Plana javnih nabava ZZJZFBiH za 2023. godinu (druga izmjena)

Izmjene i dopune Plana javnih nabava ZZJZFBiH za 2023. godinu (prva izmjena)

Plan javnih nabava ZZJZFBiH za 2023. godinu

Izmjene i dopune Plana javnih nabava ZZJZFBiH za 2022. godinu– UV 30.11.2022

Izmjene i dopune Plana javnih nabava ZZJZFBiH za 2022. godinu– UV 07.10.2022

Izmjene i dopune Plana javnih nabava ZZJZFBiH za 2022. godinu– UV 14.09.2022.

Izmjene i dopune Plana javnih nabava ZZJZFBiH za 2022. godinu– UV 29.07.2022.

Izmjene i dopune Plana javnih nabava ZZJZFBiH za 2022. godinu– UV 23.06.2022.

Izmjene i dopune Plana javnih nabava ZZJZFBiH za 2022. godinu

Plan javnih nabava ZZJZFBiH za 2022. godinu

Izmjene i dopune Plana javnih nabava ZZJZFBiH za 2021. godinu-16.12.

Izmjene i dopune plana javne nabave za 2021. godinu- UV 02.12.2021.

Izmjene i dopune plana javnih nabava za 2021. godinu

Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2021. – UV 20.04.2021.

Plan javnih nabava ZZJZFBiH za 2021. godinu

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki 2020.

Plan nabava za 2020. godinu – Preuzmite dokument

ODLUKE I NATJEČAJ

ODLUKA o izboru ponude-kalibracija mase, temperature, tlaka i vlage SLI SZZ 2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu komprimiranih i tekućih mješavina za potrebe laboratorija ZZJZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku odabira subjekta za nabavu usluga servisa autoklava za dekontaminaciju podloga (infektivnog otpada) za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u 2023.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za usluge softvera za finansijsko računovodstvene evidencije 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga kolektivnog osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u periodu 2023. – 2024.g.

Odluka o izboru i poništenju dijela postupka nabave  (Laboratorijski materijali)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja nabave auto guma 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja / poništenju dijela postupka nabave 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku opreme za kuhinju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za preventivni servis dozimetra Harshaw 6600

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku izrade Plana bezbjednosti skladišta radioaktivnog otpada

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu audio/video konferencijske opreme

Odluka o izboru – rampe i osvjetljenje OJ Mostar – II objava

Odluka o izboru – obilježavanja 100 godina Zavoda

Odluka o izboru – nabava laboratorijskog posuđa 

Odluka o izboru- Usluga kalibracije etanola i mjerila i iradijacije personalnih dozimetara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – nabava uredskih stolica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – adaptacija prostorija ZZJZFBiH – OJ Sarajevo

Odluka o izboru – ponistenju dijela tendera -nabava laboratorijske opreme 2023 

Odluka o izboru – ponistenju dijela postupka- II tender lab materijali 2023 

Odluka o izboru – subjekta za nabavu fiziološke otopine

Odluka o izboru – za nabavu usluga servisa inkubatora

Odluka o izboru – gorivo i lož ulje za ZZJZFBiH u 2023.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – rampe i osvjetljenje – OJ-Mostar 2023.godina

Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača za prodaju putničkog vozila

Odluka o izboru – aplikacija Covid19

Odluka o izboru – nabava računarske opreme

Odluka o izboru – presvlačenje stolica i namještaja 2023

Odluka o izboru – Antivirusni program 2023

Odluka o izboru APICAL- servis lab opreme 2023

Odluka o izboru SARTORIUS- servis lab opreme 2023

Odluka o izboru SHIMADZU- servis lab opreme 2023 – 2025

Odluka o izboru ANALITIKA- servis lab opreme 2023

Odluka o izboru LABEKO- servis lab opreme 2023 – 2025

Odluka o izboru MIKRO POLO- servis lab opreme 2023

Odluka o izboru ALPHACROM- servis lab opreme 2023

Odluka o izboru ponude – tender lab materijali 2023

Odluka o poništenju dijela postupka – tender lab materijali 2023

Odluka o izboru – kancelarijskog, potrosnog i materijala za ciscenje 2023″]

Odluka o izboru – uređenje zelenih površina 2023. godina

Odluka o izboru – putničko vozilo 2023. godina

Odluka o izboru – uvođenje wi-fi sistema 2023.

Odluka o izboru usluge čišćenja poslovnih prostorija ZZJZFBiH 2023.

Odluka o poništenju javnog natječaja za prijem u radni odnos u ZZJZFBiH

Odluka o izboru audio video opreme za 2023. godinu

Odluka o izboru klima uređaja za 2023. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za centraliziranu podršku ispisa i skeniranja putem zajedničkih kopirnih uređaja za 2023. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku odabira subjekta za nabavu održavanja aplikacije COVID-19 za potrebe ZZJZFBiH u 2022.-2023.

Odluka o izboru- kalibracija laboratorijskog sistema Barracuda 2022

Odluka o izboru- kalibracija laboratorijskog sistema Piranha 2022

Odluka o izboru- servis laboratorijske opreme Harshaw 2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave materijala za čišćenje prostora u 2022.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku odabira subjekta za usluge kalibracije mase (vage i utezi) u 2022.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku odabira subjekta za usluge kalibracije temperature, vlage i pritiska – SZE OJ Sarajevo u 2022.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku odabira subjekta za usluge kalibracije temperature, vlage i pritiska– SZE OJ Mostar i CZZ OJ Sarajevo u 2022.g.

Javni natječaj za prijem u radni odnos u Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, 4 izvršitelja

ODLUKA O IZBORU- servis opreme za mjerenje radioaktivnosti 2022-2025

ODLUKA O IZBORU tender Covid-19 i imunizacija marketing kampanja

ODLUKA O IZBORU-PONISTENJU II tender lab materijali (za nerealizirane lotove) 2022

ODLUKA O IZBORU-PONISTENJU tender lab oprema 2022

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku odabira subjekta za usluge tehničkog održavanja poslovnog objekta Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u Mostaru

Objava Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – opremanje/namještaj za humano-molekularni laboratorij

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave auto guma za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u 2022. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za usluge iridacije i kalibracije laboratorijskih dozimetara u 2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za usluge uvoza, skladištenja i transporta

Odluka o izboru – osiguranje zaposlenika 2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – “Hach” materijali za potrebe laboratorija u 2022

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku odabira subjekta za usluge servisa laboratorijskih Perkin Elmer aparata za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku odabira subjekta za nabavu i ugradnju sekcionih garažnih vrata sa motorom za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanja i nadzora IS Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH . OJ Sarajevo i Mostar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku odabira subjekta za nabavku i instalaciju softverskih firewall licenci za zaštitu računarske mreže od neovlaštenog pristupa za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH . OJ Sarajevo i Mostar

Odluka o izboru – odvoz hemikalija, vakcina – 2022. godina

Odluka o poništenju dijela postupka – tender – laboratorijski materijali – 2022. godina

Odluka o izboru ponude – tender – laboratorijski materijali – 2022. godina

Odluka o izboru ponude – laboratorijski kitovi za ELISA metode – 2022. godina