Novi ciklus kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta (KPE), započinje 15.02.2019.godine za srednju (SHCE 2)  i naprednu razinu edukacije (SHCE 3) u prostorima PA EFSA (Skenderija 70/III), edukacija za osnovnu razinu (SHCE 1), započet će 22.02.2019. godine u prostoru Zavoda za javno zdravstvo F BiH, Sarajevo, M.Tita 9, dok će edukacija iz SHCE 3, za još jednu grupu, započeti također, 22.02.2019.godine, ali u prostoru Zavoda za javno zdravstvo F BiH u Mostaru, Vukovarska 46.

Kompletirane planove edukacije za sve razine možete naći klikom na-Planovi edukacije.

Po pribavljenoj suglasnosti Federalnog ministarstva zdravstva na tekst javnog oglasa (Preuzmite dokument)

Prijavnica KPE iz zdravstvenog menadžmenta za 2020. godinu – Preuzmite dokument
Javni oglas BOS – Preuzmite dokument
Javni oglas HR – Preuzmite dokument

Kontakt osobe Centra za zdravstveni menadžment su:

Ivana Prlić: +387 36 382 132
Adisa Šator: +387 36 382 133
Muris Krupić: +387 33 564 642

  • Rješenje o imenovanju povjerenstva za evaluaciju zahtjeva i odabir kandidata za edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta 24-11-2015 – Preuzmite dokument
  • Rješenje o imenovanju povjerenstva za provjeru znanja SHCE 24-11-2015 – Preuzmite dokument
  • Rješenje o imenovanju povjerenstva za priznavanje edukacije SHCE 24-11-2015 – Preuzmite dokument
  • Rješenje o imenovanju koordinacionog tijela SHCE 7-12-2015 – Preuzmite dokument
  • Rješenje o troškovima edukacije i završne provjere znanja iz zdravstvenog menadžmenta 26-11-2015- Preuzmite dokument
  • Ugovor o partnerskoj saradnji nosioca edukacije  ZZJZFBiH-EFSA-MF SVM- Preuzmite dokument

Link za pristup online portalu – http://edukacija.zzjzfbih.ba/

Moduli, nositelji modula i drugi predavači osnovne razine edukacije-SHCE 1

Uvod u zdravstveni sustav :                 dr.sc. Enida Imamović,prof dr.sc.Dragana Nikšić i mr.sc.Irena Jokić

Osnove menadžmenta :                 prof.dr.sc. Aziz Šunje

Organizacijsko ponašanje:                 prof.dr.sc.Adisa Delić, prof dr.sc.Semra Čavaljuga i prof.dr.sc.Lidija-lesko Bošnjak

Kvaliteta u zdravstvu:                 doc.dr.sc. Ahmed Novo i suradnici

Zdravstveni menadžment :                 doc.dr.Aleksandar Džakula i  prim.dr. Zvonimir Šostar

Etika u zdravstvu :                  doc.dr.sc. Ivo Curić, prof.dr.sc.Marija Ćutura i prof.dr.sc. Zlatan Delić

 

Moduli, nositelji modula i drugi predavači srednje razine edukacije-SHCE 2

Ekonomika u zdravstvu :                   doc.dr.sc.Velma Tahmaz  i prof.dr.sc.Boris Hrabač

Osnove ekonomije :                   prof.dr.sc.Mila Gadžić i prof dr.sc. Zijad Džafić

Pravo u zdravstvu :                   doc.dr.sc.Amela Džubur-Alić, dipl.jur.Snježana Bodnaruk i mr.sc.Šejla Cilović-Lagarija

Poslovne financije :                   prof.dr.sc.Željko Šain i prof.dr.sc.Igor Živko

Menadžment promjena
u zdravstvu:                                doc.dr.sc. Aleksandar Džakula

Menadžment ljudskih
resursa :                                       prof.dr.sc.Zdenko Klepić

Izborni moduli:

 Javno zdravstvo :                       doc.dr. sc.Jelena Ravlija

Upravljanje medicinskim         prof.dr.sc.Stjepan Orešković ,
tehnologijama :                          zamjena doc.dr.sc.Željko Rončević,

Integrirana zdravstvena
zaštita:                                          doc.dr.sc.Ahmed Novo i doc.dr.sc.Antonio Sesar

 

Moduli, nositelji modula i drugi predavači napredne razine edukacije-SHCE 3                             

Metodologija pisanja završnog rada :    doc.dr.sc.Danijel Pravdić

Strateški menadžment :                           prof.dr.sc. Darko Tipurić, zamjenica i doc.dr.sc.Katerina Malić- Bandur

Računovodstvo,revizija i analiza
financijskih izvještaja :                           doc.dr.sc.Josipa Grbavac  i prof.dr.sc.Haris Jahić

Liderstvo i upravljanje zdravstvenim
organizacijama :                                      prof.dr.sc.Zdenko Klepić i  dr.sc. Senad Huseinagić

Odnosi sa javnošću i marketing
i prof.dr.sc.Emir Kurtović:                   doc.dr.sc.Ermina Smajlović

Projektni menadžment :                          prof.dr.sc.Aziz Šunje i doc.dr. Sabina Đonlagić

Osnove zdravstvenog statističkog :
sustava, IT i e-zdravstvo                       prof.dr.sc.Semra Čavaljuga i doc.dr.sc.Ranko Stevanović

Izborni moduli:                                                    

Poduzetništvo u zdravstvo :                     prof.dr.sc.Bahrija Umihanić i prof.dr.sc.Nikola Papac

Upravljanje potrošnjom lijekova :           doc.dr.sc.Jasmina Krehić i prof.dr.sc.Ivica Brizić

Upravljanje kvalitetom u
zdravstvenim ustanovama:                       doc.dr.sc. Ahmed Novo i suradnici

Plan edukacije SHCE 1 2020. I SA – Preuzmite dokument

Plan edukacije SHCE 1 2020. I MO – Preuzmite dokument

Plan edukacije SHCE 2 2020. I SA – Preuzmite dokument

Plan edukacije SHCE 3 2020. I SA – Preuzmite dokument

Prijavnica za završni rad SHCE – Preuzmite dokument
Završni rad obrazac – Preuzmite dokument

Uputstvo za uplatu naknade za KPE –

Uputstvo za uplatu naknade za rad Stručnog povjerenstva za ekvivalenciju –

Razina SHCE 1
Muris Krupić
033 564 642

Razina SHCE 2
Ivana Prlić
036 382 132

Razina SHCE 3
Adisa Šator
036 382 123