Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja Preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti djece „Pregledaj – progledaj“

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja realizaciju Preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti kod djece uzrasta 4 godine u Federaciji Bosne i Hercegovine „Pregledaj – progledaj“. Koordinatorica Programa je prim. mr. sc. Adnana Dizdarević Maksumić, dr. med., voditeljica Službe za socijalnu medicine Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. “Prvi ciklus ovog…

Međunarodni dan medicinskih sestara/tehničara 2024.

Međunarodni dan medicinskih sestara/tehničara obilježava se širom svijeta 12. maja, na rođendan Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva. Svake godine, Dan medicinskih sestara predstavlja priliku da se istakne njihov doprinos u zdravstvenom sistemu. Međunarodno vijeće medicinskih sestara/tehničara (The International Council of Nurses – ICN), 2024. godine ovaj dan obilježava pod sloganom: „Naše medicinske sestre. Naša budućnost.…

Međunarodni dan fizičke aktivnosti 2024.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) promoviše zdrave stilove života i navodi fizičku aktivnost kao jedan od najvažnijih preduslova dobrog zdravlja. U tu svrhu je 2003. godine i pokrenula inicijativu da se svake godine 10. maja, na nacionalnom nivou, provode aktivnosti kojima se podstiče redovna fizička aktivnost. Taj dan je poznat kao Međunarodni dan fizičke aktivnosti, odnosno Dan kretanja…