Novosti

Epidemiološka situacija u Federaciji BiH- ponedjeljak, 17.01.2022. godine (presjek stanja u 12h)

U protekla 24h, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je ukupno 2 647 uzoraka, od čega je 1 212 pozitivno na SARS-CoV-2 (KCUS nije dostavio potpune podatke). Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima/županijama u Federaciji BiH, osim u Kantonu 10. Do sada su testirana ukupno 1 104 764 uzorka, a SARS-CoV-2 je potvrđen kod…

Uticaj aerozagađenja na zdravlje i mjere zaštite

Zagađenje zraka je vodeći ekološki riziko faktor za zdravlje i procjenjuje se da je gotovo trećina stanovnika evropskih gradova izložena zagađenosti zraka iznad granice koju dozvoljavaju propisi EU, navodi se u najnovijem izvještaju Evropske agencije za zaštitu čovjekove okoline (EEA). Postoji mnoštvo aerozagađivača i bezbroj njihovih kombinacija, ali se ipak izdvajaju neki za koje se…

Nove preporuke Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju Federalnog ministarstva zdravstva

U četvrtak, 23.12.2021. godine, održan je sastanak Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju Federalnog ministarstva zdravstva, na kojem su donijete nove preporuke za revakcinaciju (buster) protiv COVID-19 u Federaciji BiH. Najnovije preporuke možete pronaći na sljedećem linku: https://www.zzjzfbih.ba/wp-content/uploads/2021/12/Preporuke-Stru%C4%8Dnog-savjetodavnog-tijela-za-imunizaciju-revakcinacija-booster-protiv-COVID-19.pdf      

Održana edukacija o korištenju softverske aplikacije svih zaposlenika zdravstvenih ustanova Unsko-sanskog kantona i zaposlenika kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo

U petak, 17.12.2021. godine, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona održana je edukacija zaposlenika svih zdravstvenih ustanova kao i zaposlenika Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona o korištenju softverske aplikacije za unos zdravstveno statističkih izvještaja i individualnih prijava. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je uspostavio softversku aplikaciju koja obuhvata sve zdravstveno statističke…

Edukativna radionica projekta “Healthy eathing preschools children“– HEPSC za laboratorijsko osoblje „Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju, zdravstvena ispravnost hrane, kvaliteta hrane“

U sklopu projekta HEPSC, u periodu 21.- 22. oktobra  2021. godine, u Šibeniku (Hrvatska) je organizirana praktična i teorijska edukativna radionica za zdravstveno laboratorijsko osoblje vezano za zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju i zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće upotrebe u proizvodnji i prometu, te kvalitet hrane. Radionica je održana u Odjelu zdravstvene ekologije…