Projekat “Cjelovite žitarice” WholEUGrain”

Od mjeseca juna 2022 godine Zavod za javno zdravstvo Fedracije BiH je zvanično postao
pridruženi partner u projektu “WholeEUGrain”, koji se provodi kroz Treći zdravstveni
program Evropske unije (HP – JP), a saradnja sa partnerima je započela još 2019 godine,kada
projekat pokrenut.
Projekat WholEUGrain se implementira u saradnji sa projektnim partnerima iz četiri zemlje
(Danska, Rumunija, Slovenija, Bosna i Hercegovina). WholEUGrain će trajati 3 godine i prima
sredstva iz 3. zdravstvenog programa Evropske unije.
Glavni cilj ovog projekta je da se u zainteresirane Evropske zemlje prenesu pozitivna iskustva
Danske u formiranju javno/privatnog partnerstva za cjelovite žitarice, koje je u 10 godina
rezultiralo skoro dvostrukim povećanjem unosa cjelovitih žitarica u Danskoj populaciji.
Konzorcij projekta čine Rumunija, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Danska, a i druge zemlje
mogu da prate projekat i takođe mogu imati koristi od ovih aktivnosti za povećanje
konzumacije cjelovitih žitarice odojnoWholEUGrain u nastavku.
Kroz projekat “WholEUGrain-a” će se pružiti podrška državama članicama EU u njihovim
naporima da implementiraju partnerstvo za cjelovite žitarice (WGP) prema primjeru danskog
modela i time poboljšaju ponudu hrane u različitim zemljama, što će imati dugoročni pozitivan
učinak na zdraviju ishranu evropskih populacija. Povećanje unosa cjelovitih žitarica (WG) će
imati ogroman uticaj na javno zdravlje, jer dokazi pokazuju da konzumacija cjelovitih žitarica
može smanjiti rizik od razvoja oboljenja poput dijabetes tipa 2, bolesti srca i nekih vrsta raka.
Specifični ciljevi WholEUGrain-a projekta:
– promovirati zdravlje kroz zdravu ishranu
– doprinijeti prevenciji nezaraznih bolesti
– smanjiti nejednakosti u pogledu pristupa zdravoj hrani
– uspostaviti podsticajna okruženja za zdrave stilove života razvijanjem javnih/privatnih
partnerstava za cjelovite žitarice u zemlji

Glavni ishodi Projekta:

Projektni partneri
Danish Food and Veterinary Administration Danska uprava za veterinu i hranu (DVFA),
vodeći partner projekta WholEUGrain,
The Danish Cancer Society (DCS) Dansko društvo za borbu protiv raka,
National Institute of Public Health (INSP) Institut za javno zdravstvo Rumunije
Ministarstvo Civilnih poslova Bosne i Hercegovine,
Institut za javno zdravlje Republike Srpske
Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
Chamber of Commerce of Slovenija, Privredna komora Slovenije
Link za web stranu projekta WholeEUGrain https://www.gzs.si/wholeugrain

Studijska posjeta Danskoj
(8.-10.juni 2022.)

U periodu od 8- 10 juna 20022 godine partneri projekta WholEUGrain iz Bosne i Hercegovine,
Rumunije i Slovenije su prisustvovali studijskoj posjeti Danskoj u organizaciji DVFA i DCS. Studijskoj
posjeti Danskoj prisustvovala su tri predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Fedracije Bosne I
Hercegovine.
Glavni cilj ove posjete bio je istraživanje razvoja proizvoda i poslovnih mogućnosti rada u javnoprivatnom partnerstvu za cjelovite žitarice.
Partneri projekta WholEUGrain su bili u mogućnosti da se upoznaju sa industrijskim partnerima,
nevladinim organizacijama, vladama, trgovcima na malo i rukovodstovm Danskog partnerstva za
cjelovite žitarice.
Posjeta je bila fokusirana na izgradnju kapaciteta i odnosa između dionika iz javnog i privatnog sektora
za vođenje I rad u javno/privatnom partnerstvu odnosno za uspostavljanju nacionalnih/lokalnih
partnerstava za cjelovite žitarice koje će pomoći dionicima da poduzmu aktivnosti za povećanje unosa
i prodaje cjelovitih žitarica i proizvoda od cjelovitih žitarica.

Promocija jela od cjelovitih žitarica u emisiji „ Šta ću ručku djeci?“

U sklopu promotivno preventivnih aktivnosti posvećenih unapređenju ishrane i tjelesne aktivnosti djece, koje Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH provodi u saradnji sa Unicefom, kao i kroz projekat WholEUGrain, predstavnici Zavoda su bili gosti u kuharskoj TV emisiji „Šta ću ručku djeci?“, koju je vodi omiljeni kuhar Vjeko Kramer.
Emisija je bila posvećena zdravoj ishrani djece, posebno kada su u pitanju cjelovite žitarice, a promovirao se i sport i tjelesne aktivnosti kroz gostovanje dječaka Muhameda Foče koji se bavi plivanjem i biciklizmom kao i kroz gostovanje uspješne Bosansko-hercegovačke sportistkinje Lejle Tanović Njemčević, prvakinje svijeta u brdskom biciklizmu.

Na jelovniku u emisiji, u svim jelima koja su se pripremala u emisiji, bile su zastupljene cjelovite žitarice, a predstvanica Zavoda, dr. med. sci. Aida Filipović Hadžiomeragić je kroz razgovor, pomagala u pripremi jela i govorila o zdravstvenim značaju i nutritivnim prednostima konzumacije cjelovitih žitarica. Imajući u vidu primjere dobre prakse i uspjehe postignute u Danskoj, koje putem projekta WholEUGrain Zavod implementira na području Federacije BiH, dr. Filipović Hadžiomeragić je u emisiji posebno je naglasila važnost učešća proizvođača, koji mogu pomoći da se poveća ponuda odnosno raspoloživost i raznovrsnost proizvoda od cjelovitih žitarica, što doprinosi povećanju njihove konzumacije.
U emisiji su poslane preporuke kojima se promoviše konzumacija proizvoda od cjelovitih žitarica, prisutne u Smjernicama za zdravu ishranu djece preškolskog i školskog uzrasta Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Federalnog ministrstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, kao i u nizu Vodiča o zdravoj ishrani djece koji su proizvedeni u saradnji s Unicefom a namijenjeni su djeci, roditeljima, odgajateljima, učiteljima i nastavncima, kuharskom osoblju i drugima.
Za više detalja pogledajete emisiji:


Emisija “Šta ću ručku djeci?”
WhoIEUGrain Newsletter 1
WhoIEUGrain Newsletter 2
WhoIEUGrain Newsletter 3
WhoIEUGrain Newsletter 4
WhoIEUGrain Newsletter 5

Dan sendviča od cjelovitih žitarica

U okviru projekta WholEUGrain pokrenutog 2019. godine, u suradnji s projektnim partnerima iz četiri zemlje (Danska, Rumunija, Slovenija i Bosna i Hercegovina), a s ciljem promocije zdravlja i sprječavanja nezaraznih bolesti kroz zdravu prehranu, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je u oktobru/listopadu 2022. godine realizirao niz interaktivnih radionica u vrtićima i školama u Federaciji BiH.

Maglaj, Vareš, Zenica, Teočak, Živinice i Mala Brijesnica bili su mjesta promocije konzumacije cjelovitih žitarica zbog njihovog pozitivnog uticaja na zdravlje i prevencije niza oboljenja.

Radionice su provedene uz pomoć profesionalnih kuhara iz Udruženja kuhara BiH, koji su demonstirali mogućnost unaprjeđenja i inoviranja svakodnevne ishrane pripremom zdravih sendviča sa cjelovitim žitaricama za vrtićku i školsku djecu. Razgovorima  sa osobljem uposlenim u školama i vrtićima, interakcijom sa djecom prije i u toku konzumacije zdravih sendviča, uz korištenje odgovarajućeg promotivnog materijala (posteri, leci i brošure o vrstama, uticaju i načinima konzumacije cjelovitih žitarica) koje je izradio Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH i obraćanje medijima čija posjeta je organizirana u svakom od vrtića I škola, ukazano je na zdravstvene koristi koje proističu iz primjene cjelovitih žitarica u svakodnevnoj ishrani.

Popratna informativno-edukativna WholEUGrain kampanja u FBiH, uključila je i prezentaciju promotivnog materijala na televizijskim ekranima, digitalnim kanalima i samostojećim vanjskim ekranima.

Navedene aktivnosti u vrtićima i školama FBiH, rade se u sinergiji sa projektom “Zdravo jedi-zdravo rasti”, pokrenutim 2014. godine u vrtićima FBiH, u okviru kojeg je i projekat “Odgojno-obrazovne ustanove-prijatelji zdrave ishrane”, podržan od strane UNICEF-a. Projekat se provodi prema međunarodnoj metodologiji i akreditacionoj shemi Svjetske zdravstvene organizacije „Nutrition Friendly School Initiative“ – „Škole prijatelji zdrave ishrane“, a usmjeren je na unaprjeđenje vrtićkih i školskih okruženja u okruženja koja omogućavaju zdravu ishranu i podržavaju zdrave stilove života.

WholEUGrain- promotivni spotovi

WholEUGrain- letak

Odaberite cjelovite žitarice- izbor za zdravlje (brošura)

Šta su cjelovite žitarice? (plakat)

Šta su cjelovite žitarice? (letak)

Zašto izabrati cjelovite žitarice? (plakat)

Zašto izabrati cjelovite žitarice? (letak)

Na šta obratiti pažnju prilikom kupovine? (plakat)

Na šta obratiti pažnju prilikom kupovine? (letak)

Česta jela od cjelovitih žitarica (plakat)

Česta jela od cjelovitih žitarica (letak)

Započnimo dan zdravim doručkom- sendvičem od cjelovitih žitarica! (plakat)

Da nam djeca budu zdrava (plakat)

Da nam djeca budu zdrava (letak)