Poštovane/i,

Dobro došli na novu stranicu Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH funkcionira u dvije organizacione jedinice, u Sarajevu i Mostaru, koje čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Zavod obavlja stručne poslove u okviru zakonom utvrđenih djelatnosti, preko svojih službi/centara, koji su struktuirani u odjele i odsjeke. Javnozdravstveni poslovi se obavljaju kroz funkcioniranje sedam službi i dva centra.

Pri menadžmentu Zavoda formiran je Odjel za osiguranje kvalitete, u čijem sastavu su stručnjaci Službe za higijenu i zdravstvenu ekologiju i Centra za zaštitu od zračenja, koji imaju zadatak uvesti sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda BAS/EN/ISO/IEC 170 25:2005 (opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija).

Izuzetno uspješna tradicija javnog zdravstva u BiH, obavezuje nas da kroz procese monitoringa, istraživanja, promicanja zdravlja, edukacije i obuke u suradnji sa drugim sektorima, uz prepoznatljiv regionalni utjecaj, mjerljivo utječemo na unapređenje zdravstvenog stanja stanovništva.

Sukladno internacionalnim preporukama, u budućem periodu razvoja javnog zdravstva u BiH, značajnija pažnja biće posvećena promicanju zdravlja i prevenciji oboljenja, unaprijeđenju zdravstveno-informacionog sistema, istraživanjima, razvoju kadra, učešću institucija javnog zdravstva u procesu dodiplomske i postdiplomske nastave, afirmaciji multisektorijalne, ali i  regionalne suradnje.

Nadamo se da će vam informacije koje nudimo na našoj stranici biti od koristi.

S poštovanjem,

Prim. dr. sc. Siniša Skočibušić, dr. med.

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH