Voditeljica službe: Dr. sc. Šeila Cilović-Lagarija, dr. stom., specijalista socijalne medicine

E-mail: s.cilovic@zzjzfbih.ba, biostatistika.informatika@zzjzfbih.ba

Telefon: +387 33 564 625

Služba za zdravstvenu statistiku obavlja sljedeće poslove:

  • sprovođenje i izvršenje Programa statističkih istraživanja u oblasti zdravstva kroz izradu zbirnih polugodišnjih i godišnjih izvještaja (prikupljanje, kontrola, unos i obrada podataka po utvrđenoj metodologiji), analizu rezultata polugodišnjih i godišnjih izvještaja (o zdravstvenim kapacitetima i uslugama, o utvrđenim oboljenjima, stanjima i povredama), praćenje izvršenja Programa statističkih istraživanja, stručno-metodološka pomoć zdravstvenim ustanovama i zavodima, izrada godišnjih izvještaja o izvršenju statističkih istraživanja u oblasti zdravstva od interesa za FBiH
  • ostala stručno-metodološka aktivnost na reformi zdravstveno-statističkog sistema kao što je provođenje probnih i novih statističkih istraživanja iz oblasti zdravstva (registar zdravstvenog kadra, opreme) izbor ili konsultacije o izboru i korištenju zdravstveno-statističkih parametara i indikatora potrebnih za praćenje, proučavanje i ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva i zdravstvene zaštite prema međunarodnim preporukama, izrada programa obuke liječnika i drugih stručnjaka iz oblasti zdravstvene statistike i informatike, inovacija statističke regulative, inovacija metodološke regulative
  • izrada publikacija zdravstveno-statističkih podataka kroz izradu programa, izbor podataka, statističkih parametara i indikatora za publikovanje, kreiranje i izradu publikacionih tabela, tabeliranje podataka, izračunavanje i tabeliranje statističkih parametara, izrada grafikona
  • praćenje zdravstvenih indikatora prema međunarodnim preporukama SZO i EUROSTAT-a, preuzimanje podataka i indikatora iz drugih institucija koji su neophodni za ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva, praćenje zdravstvenih indikatora te izrada prijedloga programa prevencije i promocije zdravlja
  • saradnja sa nadležnim ministarstvima, sanitarnom inspekcijom te Federalnim zavodom za statistiku i dr.

U sastavu Službe za zdravstvenu statistiku su:

  • Odjel za informatizaciju zdravstveno statističkog sistema
  • Odjel za zdravstveno statistička istraživanja