Ravnatelj: prim. dr Davor Pehar
E-mail: d.pehar@zzjzfbih.ba

Pomoćnica ravnatelja za stručne poslove: prof. dr Aida Ramić Ćatak
E-mail: a.ramic@zzjzfbih.ba

Pomoćnica ravnatelja za pravne poslove: Dijana Kežić, dipl.iur.
E-mail: d.kezic@zzjzfbih.ba

Pomoćnica ravnatelja za finansijske poslove: mag.menadžmenta Aida Kurtović, dipl.ecc
E-mail: a.kurtovic@zzjzfbih.ba

Voditeljica ureda ravnatelja: Amela Ćato, dipl.ing.med.rad.
E-mail: kabinet.sa@zzjzfbih.ba

Stručna suradnica za odnose sa javnošću: Maja Kojović
E-mail: m.kojovic@zzjzfbih.ba

Tajnica: Vinka Aničić
E-mail: kabinet.mo@zzjzfbih.ba

Šefica odjela za osiguranje kvalitete / menadžer za kvalitet: mr. sci Lejla Jesenković – Habul
E-mail: l.habul@zzjzfbih.ba

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH - Sarajevo
Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH - Mostar