Ravnatelj: prim. dr Davor Pehar
E-mail: d.pehar@zzjzfbih.ba

Pomoćnik ravnatelja za stručne poslove: Prof dr Aida Ramić Ćatak
E-mail: a.ramic@zzjzfbih.ba

Pomoćnik ravnatelja za pravne poslove: Dijana Kežić, dipl.iur.
E-mail: d.kezic@zzjzfbih.ba

Pomoćnik ravnatelja za finansijske poslove: mag.menadžmenta Aida Kurtović, dipl.ecc
E-mail: a.kurtovic@zzjzfbih.ba

Voditelj ureda ravnatelja: Amela Ćato, dipl.ing.med.rad.
E-mail: kabinet.sa@zzjzfbih.ba

IT menadžer: Mag Ing Tanja Mićić
E-mail: t.micic@zzjzfbih.ba

Stručni suradnik za odnose sa javnošću: Maja Kojović
E-mail: m.kojovic@zzjzfbih.ba

Tajnica: Vinka Aničić
E-mail: kabinet.mo@zzjzfbih.ba

Šef odjela za osiguranje kvalitete / menadžer za kvalitet: Mr. sci Lejla Jesenković – Habul
E-mail: l.habul@zzjzfbih.ba

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH - Sarajevo
Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH - Mostar