Ravnatelj: prim. mr. sc. Siniša Skočibušić, dr. med.
E-mail: s.skocibusic@zzjzfbih.ba

Pomoćnica ravnatelja za stručne poslove: prof. dr. Aida Ramić Ćatak
E-mail: a.ramic@zzjzfbih.ba

Pomoćnica ravnatelja za pravne poslove: Dijana Kežić, dipl. iur.
E-mail: d.kezic@zzjzfbih.ba

Pomoćnica ravnatelja za finansijske poslove: mr. mng. Aida Kurtović, dipl.oec.
E-mail: a.kurtovic@zzjzfbih.ba

Voditeljica Ureda ravnatelja: Amela Ćato, dipl. ing. med. rad.
E-mail: kabinet.sa@zzjzfbih.ba

Tajnica:
E-mail: kabinet.mo@zzjzfbih.ba

Šefica odjela za osiguranje kvalitete/menadžer za kvalitet: mr. sci Lejla Jesenković – Habul
E-mail: l.habul@zzjzfbih.ba

Portparol: Senad Dorić, dipl. jur.
E-mail: s.doric@zzjzfbih.ba

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH - Sarajevo
Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH - Mostar