Predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na radionici „Datalab Mortality BoCO-19“ u Berlinu

U sklopu projekta BoCO-19, koji vodi Institut Robert Koch (Njemačka), u Berlinu je od 04-07.07.2022. godine održana radionica „Datalab Mortality BoCO-19“.

Glavni cilj radionice je harmonizacija metodologije između partnerskih institucija iz Jugoistočne Evrope, Centralne Azije i Kavkaza (14 partnerskih institucija) u pogledu indikatora YLL, viška smrtnosti, a s ciljem praćenja efekata pandemije COVID-19. Svrha radionice je naučiti o metodologiji procjene godina gubitka života usljed smrti od COVID-19, te metodologiji izračuna viška smrtnosti tokom pandemije COVID-19.

U sklopu radionice održane u Berlinu, obavljena je posjeta Institutu Robert Koch.

Institut Robert Koch jedna je od najstarijih institucija za javno zdravlje ove vrste u svijetu, te je od osnivanja 1891. do 1904. godine Institut vodio Robert Koch, doktor i istraživač koji je, kao rezultat svojih istraživanja vezano za antraks, prvi utvrdio vezu između infektivnog agensa i bolesti. Kasnije je otkrio uzročnik tuberkuloze za koji je 1905. godine dobio Nobelovu nagradu za medicinu. Predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine posjetili su muzej Instituta, te mauzolej Robert Kocha:

https://www.rki.de/EN/Content/Institute/Museum_Mausoleum/museum_en.html

Projekat BoCO-19 je podržan od strane Ministarstva zdravlja Njemačke, a provodi ga Institut Robert Koch:

https://www.burden-eu.net/news/spotlight/323-boco-19/

https://ghpp.de/en/projects/boco-19/

Radionici su prisustvovali Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH mr.sc. Siniša Skočibušić, dr.med. i mr.sci.dr Šeila Cilović-Lagarija, spec. socijalne medicine, rukovodilac Službe za zdravstvenu statistiku Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Pročitajte više

Edukativna radionica projekta “Healthy eathing preschools children“– HEPSC za laboratorijsko osoblje „Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju, zdravstvena ispravnost hrane, kvaliteta hrane“

U sklopu projekta HEPSC, u periodu 21.- 22. oktobra  2021. godine, u Šibeniku (Hrvatska) je organizirana praktična i teorijska edukativna radionica za zdravstveno laboratorijsko osoblje vezano za zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju i zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće upotrebe u proizvodnji i prometu, te kvalitet hrane. Radionica je održana u Odjelu zdravstvene ekologije Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.

Nakon pozdravne riječi Dijane Dulibić, direktorice Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, polaznicima radionice se obratila Voditeljica odjela za ekologiju Lidija Bojas, koja je održala uvodno predavanje i polaznike upoznala sa metodologijom rada na radionici.

Radionica je bila organizirana u vidu rada u grupama i to tako da je jedan dio polaznika radio na praktičnom dijelu u laboratoriju, dok je drugi dio polaznika bio na terenu.

Laboratorijski rad se odvijao u tri laboratorija: u laboratoriju za ispitivanje hrane, laboratoriju za mikrobiološka ispitivanja, te laboratoriju za ispitivanje vode, a rad je obuhvatio pripremu uzoraka za analizu, analize, prikaz rezultata ispitivanja, izračun, pripreme podloga, nacjepljivanja, identifikacije i drugo.

Terenski rad je uključio uzorkovanje hrane vode i briseva u dječijim vrtićima.

U toku radionice predstavljen je i program za unos rezultata ispitivanja i izdavanje izvještaja, a polaznici su imali priliku i razmjeniti iskustva te slušati o primjerima dobre prakse.

U ime laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, radionici su pristustvovali Branimir Drinovac, mag. prehr. ing, Nino Brajković dipl. ing. preh. tehn., spec.tehnološke mikrobiologije, Boris Krešić, mag. hemije i biologije i Igor Jelačić, sanitarni tehničar.

Ovaj projekt se provodi u okviru programa IPA Cross – border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020., Prioritetna osa 1- Poboljšanje kvalitete usluga u javnozdravstvenom i sektoru socijalne skrbi.

Pročitajte više

Posjeta partnera Wholegrain projekta iz Danske i Slovenije Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH

U Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH danas je održan sastanak sa partnerima WholeGrain projekta iz Danske i Slovenije (Danish Veterinerian and Food Agency DVFA i Chamber of Commerce of Slovenia (CCISCAFE))  u okviru njihove posjete Bosni i Hercegovini.

Projekat WholeEUGrain je finansiran iz Trećeg zdravstvenog programa Evropske unije (2014- 2020), programski prioritet 1. Promocija zdravlja, prevencija bolesti i poticanje okruženja koje podržava zdrave stilove života, uzimajući u obzir “načelo zdravlja u svim politikama” (3HP. 1.1.1).

Konzorcij partnera u projektu čine Rumunija, Slovenija, Danska, te Bosna i Hercegovina.

Projekat WholeEUGrain ima za cilj prenošenje iskustva Danske u uspostavi i vođenju partnerstva za cjelovite žitarice na druge evropske zemlje.
Postoj niz dokaza da konzumacija cjelovitih žitarica može značajno smanjiti rizik od oboljenja poput dijabetesa tipa 2, bolesti srca i krvnih žila i nekih vrsta raka, a s druge strane unos cjelovitih žitarica u mnogim Evropskim zemljama, kao i kod nas nije zadovoljavajući.

Uspostava partnerstva za cjelovite žitarice u Danskoj je za manje od 10 godina rezultirala dvostrukim povećanjem unosa cjelovitih žitarica u Danskoj populaciji.

Projekat WholEUGrain ima za cilj davanje podrške državama članicama EU u njihovim naporima da u svojim zemljama implementiraju parnterstvo za cjelovite žitarice prema primjeru danskog modela i time poboljšaju ponudu hrane u različitim zemljama, što će imati dugoročni pozitivan učinak na povećanje unosa cjelovitih žitarica i zdraviju ishranu populacija

Partneri iz Danske i Slovenije posjetili su Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH u Sarajevu, kako bi predstavili WholeGrain projekat, potakli na pridruživanje Zavoda kao partnera, te potakli na uspostavu partnerstva za cjelovite žitarice u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je, pored održane prezentacije, prezentiran i kratki video o WholEUgrain projektu, nakon čega je uslijedila diskusija o naučenim lekcijama, izazovima, mogućnostima i narednim koracima u formiranju nacionalnog/regionalnog partnerstva.

U nastavku je održan i sastanak partnera WholeGrain projekta iz Danske i Slovenije i članova radnog tima projekta iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH sa potencijalnim sudionicima u partnerstvu za cjelovite žitarice u Federaciji BiH koji je uključio predstavnike privatnog sektora, te predstavnike relevantnih resornih ministarstava i institucija.

Sastanku su pristustvovali predstavnici Mlina i pekare Ljubača iz Tuzle, Federalnog ministarstva trgovine, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Privredne komore  Federacije BiH, Agencije za sigurnost hrane BiH, te Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine.

Tim povodom je, pored predstavljanja projekta, prezentirano pozitivno iskustvo Slovenije u formiranju partnerstva za cjelovite žitarice, nakon čega su partneri za degustaciju ponudili danske i slovenačke proizvode od cjelovitih žitarica.

Pročitajte više

BoCO-19 – The Burden of Disease due to COVID-19

U sklopu projekta BoCO-19, koji vodi Institut Robert Koch iz Berlina (Njemačka), održana je prva BoCO radionica u Beogradu od 22. do 26. novembra 2021. godine.

Glavni cilj radionice je jačanje podrške istraživanju, harmonizacija metodologije između partnerskih institucija iz Jugoistočne Evrope, Centralne Azije i Kavkaza (14 partnerskih institucija) u pogledu indikatora zdravlja stanovništva (YLL, YLD) sa ciljem praćenja efekata pandemije na društvo.

Svrha radionice je naučiti o metodologiji procjene opterećenja društva sa bolešću, povredama i faktorima rizika za vrijeme COVID-19.

Odgovorna za organizaciju radionice ispred projekta BoCO -19 bila je prof. dr Milena Šantrić-Milićević, Institut za socijalnu medicinu, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, koja je ujedno i potpredsjednik EU Cost Akcije CA 18218 – European burden of Disease Network.

Zavod za javno zdravstvo FBiH je član EU Cost Akcije CA 18218- European burden of Disease Network (www.burden-eu.net).

Projekat BoCO-19 je podržan od strane Ministarstva zdravlja Njemačke, a provodi ga Institut Robert Koch, linkovi u nastavku:

https://www.burden-eu.net/news/spotlight/323-boco-19/

https://ghpp.de/en/projects/boco-19/

Radionici su prisustvovali Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH mr.sc. Siniša Skočibušić, dr. med. i mr.sci.dr Šeila Cilović-Lagarija, spec. socijalne medicine, rukovodilac Službe za zdravstvenu statistiku Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Pročitajte više

Održana obuka istraživačkih timova u sklopu istraživanja Best-ReMaP JA

U ponedjeljak, 15.11.2021. godine, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH održana je obuka istraživačkih timova iz Instituta za javno zdravlje RS i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, u sklopu istraživanja Best-ReMap JA. Na edukaciji je prisustvovalo 10 članova istraživačkih timova. U tekućem mjesecu će se krenuti sa prikupljanjem i unosom podataka u pet najvećih prehrambenih trgovačkih centara u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Projekat  Best-ReMaP JA  (reformulacija, marketing i javne nabavke – Best-ReMaP JA)  je inicijativa koju preko Trećeg zdravstvenog programa EU,  implementira dvadeset država unutar i izvan EU, među kojima je i Bosna i Hercegovina.

Glavni fokus Best-ReMaP JA je na prilagođavanju, umnožavanju i provođenju efikasnih zdravstvenih intervencija, zasnovanih na praksama koje dokazano djeluju u područjima reformuliranja hrane, smanjenju reklamiranja nezdrave hrane djeci i javnoj nabavi zdrave hrane u javnim okruženjima, doprinoseći tako povećanoj ponudi zdravijih opcija prerađene hrane (smanjenjem soli, šećera i masti iz prerađene hrane) dostupnih na tržištima EU I izvan nje.

Kroz period od tri godine, Best-ReMaP JA implementirat će tri najbolje prakse, koje su u transparentnom procesu odabrale Upravljačka grupa za promociju i prevenciju (SGPP) i Visoka grupa za prehranu i fizičku aktivnost (HLG-N & PA).

JA će implementirati evropski standardizirani sistem praćenja za reformulaciju prerađene hrane.

Cilj JA je pružiti harmonizirani pristup EU smanjenju nezdravog (digitalnog) marketinga hrane djeci i adolescentima i koristiti već razvijene alate za usklađeno praćenje (digitalnog) marketinga.

Pilot katalog hrane testirat će se u postupku javne nabave kako bi se doprinijelo većoj kvaliteti jelovnika, osiguravajući transparentnost i kvalitet nabavljene hrane u javnim institucijama.

Provedbu ovog istraživanja u Bosni i Hercegovini obavit će Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH i Institut za javno zdravlje RS.

 

Pročitajte više