Zdrava ishrana djece predškolskog uzrasta

U ponedjeljak 28.06.2021. godine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, održan je prvi sastanak ključnih sudionika u sklopu projekta Zdrava ishrana predškolske djece (Healthy Eating Pre Schools Children – HEPSC).
Sastanku su prisustvovali prestavnici dječjih vrtića sa područja Hercegovačko–neretvanskog kantona, te predstavnici.Ministrastva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko–neretvanskog kantona.
Sastanak je otvorio direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, mr. sc. Siniša Skočibušić, dr. med., koji je učesnicima uputio pozdravnu riječ, upoznao ih sa ciljevima sastanka, te poželio plodonosnu saradnju i uspjeh u radu na predstojećim projektnim aktivnostima.
Koordinatorica projekta dr. med. sci. Aida Filipović Hadžiomeragić predstavila je HEPSC projekat čiji je glavni cilj podizanje svijesti o potrebi i održavanju zdravog načina života predškolske djece i unapređenje sistema kontrole kvalitete i sigurnosti hrane u predškolskim ustanovama kako bi se poboljšale prehrambene navike i sveukupno zdravlje djece.
Projekat se provodi sa JZU Dom zdravlja Bar, vodećim partnerom, te sa partnerima Zavodom za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije i Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, a sufinansiran je sredstimva EFRR IPA II fondova Evropske unije kroz program prekogranične saradnje Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine Interreg – IPA CBC.
U predstavljanju projekta dat je zakonski i strateški okvir za provođenje aktivnosti vezanih za unapređenje ishrane djece predškolske dobi u Federaciji Bosne i Hercegovine, prikazani su operativni ciljevi, ključni dionici I ciljne grupe, te ključne projektne aktivnosti: laboratorijsko ispitivanje i utvrđivanje energetske i nutritivne vrijednosti obroka koji se poslužuju u dječjim vrtićima, kao I edukativne aktivnosti za djecu roditelje, osoblje vrtića i vrtićkih kuhinja i edukacija medicinskih sestara iz primarne zdravsvene zaštite, i edukacija laboratorijskog osoblja Zavoda.
U pet kuhinja koje kuhaju i dostavljaju obroke dječjim vrtićima na području Hercegovačko–neretvanskog kantona provodiće se kontrola kvaliteta obroka, a pored utvrđivanja nutritivnog sastava obroka vršiće se analize mikrobiološke ispravnosti hrane i vode za piće. U sklopu aktivnosti predviđeno je i dodatno opremanje laboratorija Zavoda opremom za analizu nutritivnog sastava hrane,
Edukativne radionice o važnosti pravilne ishrane njenim osnovama kao i o važnosti fizičke aktivnosti za predškolce, njihove roditelje, odgajatelje i kuhare, bit će upotpunjene interaktivnim radionicama na kojima će se uz pomoć stručnjaka iz oblasti kulinarstva i nutricionizma, zajedno sa mališanima pripremati zdravi obroci.
Dr. med. sci. Aida Vilić Švraka predstavila set edukativnih materijala koji će se distribuirati na radionicama: vodič o zdravoj ishrani predškolske djece za roditelje, vodič za odgajatelje i bojanku za djecu, koji su razvijeni u sklopu projekta.
Nakon prezentacija, riječ je data svim dionicima koji su iznijeli svoja iskustva vezana za rad na unaprjeđenju ishrane djece i izrazili interes za implementaciju aktivnosti planiranih kroz HEPSC projekat.

Pročitajte više

Interreg – IPA CBC – Projekat “Zdrava ishrana predškolske djece”

Zdrava ishrana djece predškolskog uzrasta

U ponedjeljak 28.06.2021. godine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, održan je prvi sastanak ključnih dionika u sklopu projekta Zdrava ishrana predškolske djece (Healthy Eating Pre Schools Children – HEPSC).

Sastanku su prisustvovali prestavnici dječjih vrtića sa područja Hercegovačko – neretvanskog kantona, te predstavnici.Ministrastva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko – Neretvanskog kantona.

Sastanak je otvorio direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, mr. sc. Siniša Skočibušić, dr. med., koji je učesnicima uputio pozdravnu riječ, upoznao ih sa ciljevima sastanka, te poželio plodonosnu saradnju i uspjeh u radu na predstojećim projektnim aktivnostima.

Koordinatorica projekta dr. med. sci. Aida Filipović Hadžiomeragić predstavila HEPSC projekat čiji je glavni cilj podizanje svijesti o potrebi i održavanju zdravog načina života predškolske djece i unapređenje sistema kontrole kvalitete i sigurnosti hrane u predškolskim ustanovama kako bi se poboljšale prehrambene navike i sveukupno zdravlje djece.

Projekat se provodi sa JZU Dom zdravlja Bar, vodećim partnerom, te sa partnerima Zavodom za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije i Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, a sufinansiran je sredstimva EFRR IPA II fondova Evropske unije kroz program prekogranične saradnje Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine Interreg – IPA CBC.

U predstavljanju projekta dat je zakonski i strateški okvir za provođenje aktivnosti vezanih za unapređenje ishrane djece predškolske dobi u Federaciji Bosne i Hercegovine, prikazani su operativni ciljevi, ključni dionici I ciljne grupe, te ključne projektne aktivnosti: laboratorijsko ispitivanje i utvrđivanje energetske i nutritivne vrijednosti obroka koji se poslužuju u dječjim vrtićima, kao I edukativne aktivnosti za djecu roditelje, osoblje vrtića i vrtićkih kuhinja i edukacija medicinskih sestara iz primarne zdravsvene zaštite, i edukacija laboratorijskog osoblja Zavoda.

U pet i kuhinja koje kuhaju i dostavljaju obroke dječjim vrtićima na području Hercegovačko – neretvanskog kantona, provodiće se kontrola kvaliteta obroka, a pored utvrđivanja nutritivnog sastava obroka vršiće se analize mikrobiološke ispravnosti hrane i vode za piće. U sklopu aktivnosti predviđeno je i dodatno opremanje laboratorija Zavoda opremom za analizu nutritivnog sastava hrane.

Edukativne radionice o važnosti pravilne ishrane njenim osnovama kao i o važnosti fizičke aktivnosti za predškolce, njihove roditelje, odgajatelje i kuhare, bit će upotpunjene interaktivnim radionicama na kojima će se uz pomoć stručnjaka iz oblasti kulinarstva i nutricionizma, zajedno sa mališanima pripremati zdravi obroci.

Dr. med. sci. Aida Vilić Švraka predstavila set edukativnih materijala koji će se distribuirati na radionicama: vodič o zdravoj ishrani predškolske djece za roditelje, vodič za odgajatelje i bojanku za djecu, koji su razvijeni u sklopu projekta.

Nakon prezentacija, riječ je data svim dionicima koji su iznijeli svoja iskustva vezana za rad na unaprjeđenju ishrane djece i izrazili interes za implementaciju aktivnosti planiranih kroz HEPSC projekat.

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, s partnerima iz susjednih zemalja, provodi projekt povećanja sigurnosti i kvalitete prehrane predškolske djece.

Objavnim sastankom održanim 16. decembra 2020. godine putem online platforme u organizaciji JZU Dom zdravlja Bar kao vodećeg projektnog partnera, započela je implementacija projekta “Healthy eathing preschools children“ – HEPSC (Zdrava prehrana predškolske djece).

Pročitajte više

Studija o stanju zdravlja odrasloga stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012. godine

Kako su se posljednjih decenija u Federaciji BiH bilježile značajne demografske, socio-ekonomske i kulturološke promjene koje utiču na zdravlje stanovništva, u cilju poduzimanja odgovarajućih aktivnosti i mjera za njegovo očuvanje i unapređenje, od izuzetnog značaja je dobijanje ažuriranih pokazatelja o prisustvu faktora rizika i vodećim zdravstvenim problemima među stanovništvom.

Pročitajte više

Rezultati Globalnog istraživanja pušenja kod školske djece

Publikacija predstavlja rezultate Globalnog istraživanja pušenja kod školske djece u Federaciji BiH (GYTS) koje je urađeno 2003. i 2008. godine od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Federalnim ministarstvom obrazovanja, kantonalnim ministarstvima obrazovanja, kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, Udruženjem “Partnerstvo za javno zdravlje,” Regionalnim uredom SZO za Europu Copenhagen, CDC USA, i CIDA/CPHA.

Pročitajte više

Program prevencije faktora rizika u timovima obiteljske medicine

Pilot Projekat u Kantonu Sarajevo i Zapadno Hercegovačkoj županiji 2006 – 2007. godina

U posljednjih deset godina postignuti su značajni rezultati u reformi primarne zdravstvene zaštite putem razvoja obiteljske medicine u Bosni i Hercegovini. U osnovi svih promjena bile su regulatorne i legislativne odluke donesene od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Ove promjene su pratili uvodjenje specijalizacije iz obiteljske medicine 1999. godine sa jasnim planom i programom; formiranje katedri za obiteljsku medicinu na tri univerziteta u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBIH) u Sarajevu,

Pročitajte više