BoCO-19 – The Burden of Disease due to COVID-19

U sklopu projekta BoCO-19, koji vodi Institut Robert Koch iz Berlina (Njemačka), održana je prva BoCO radionica u Beogradu od 22. do 26. novembra 2021. godine.

Glavni cilj radionice je jačanje podrške istraživanju, harmonizacija metodologije između partnerskih institucija iz Jugoistočne Evrope, Centralne Azije i Kavkaza (14 partnerskih institucija) u pogledu indikatora zdravlja stanovništva (YLL, YLD) sa ciljem praćenja efekata pandemije na društvo.

Svrha radionice je naučiti o metodologiji procjene opterećenja društva sa bolešću, povredama i faktorima rizika za vrijeme COVID-19.

Odgovorna za organizaciju radionice ispred projekta BoCO -19 bila je prof. dr Milena Šantrić-Milićević, Institut za socijalnu medicinu, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, koja je ujedno i potpredsjednik EU Cost Akcije CA 18218 – European burden of Disease Network.

Zavod za javno zdravstvo FBiH je član EU Cost Akcije CA 18218- European burden of Disease Network (www.burden-eu.net).

Projekat BoCO-19 je podržan od strane Ministarstva zdravlja Njemačke, a provodi ga Institut Robert Koch, linkovi u nastavku:

https://www.burden-eu.net/news/spotlight/323-boco-19/

https://ghpp.de/en/projects/boco-19/

Radionici su prisustvovali Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH mr.sc. Siniša Skočibušić, dr. med. i mr.sci.dr Šeila Cilović-Lagarija, spec. socijalne medicine, rukovodilac Službe za zdravstvenu statistiku Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Pročitajte više

Održana obuka istraživačkih timova u sklopu istraživanja Best-ReMaP JA

U ponedjeljak, 15.11.2021. godine, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH održana je obuka istraživačkih timova iz Instituta za javno zdravlje RS i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, u sklopu istraživanja Best-ReMap JA. Na edukaciji je prisustvovalo 10 članova istraživačkih timova. U tekućem mjesecu će se krenuti sa prikupljanjem i unosom podataka u pet najvećih prehrambenih trgovačkih centara u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Projekat  Best-ReMaP JA  (reformulacija, marketing i javne nabavke – Best-ReMaP JA)  je inicijativa koju preko Trećeg zdravstvenog programa EU,  implementira dvadeset država unutar i izvan EU, među kojima je i Bosna i Hercegovina.

Glavni fokus Best-ReMaP JA je na prilagođavanju, umnožavanju i provođenju efikasnih zdravstvenih intervencija, zasnovanih na praksama koje dokazano djeluju u područjima reformuliranja hrane, smanjenju reklamiranja nezdrave hrane djeci i javnoj nabavi zdrave hrane u javnim okruženjima, doprinoseći tako povećanoj ponudi zdravijih opcija prerađene hrane (smanjenjem soli, šećera i masti iz prerađene hrane) dostupnih na tržištima EU I izvan nje.

Kroz period od tri godine, Best-ReMaP JA implementirat će tri najbolje prakse, koje su u transparentnom procesu odabrale Upravljačka grupa za promociju i prevenciju (SGPP) i Visoka grupa za prehranu i fizičku aktivnost (HLG-N & PA).

JA će implementirati evropski standardizirani sistem praćenja za reformulaciju prerađene hrane.

Cilj JA je pružiti harmonizirani pristup EU smanjenju nezdravog (digitalnog) marketinga hrane djeci i adolescentima i koristiti već razvijene alate za usklađeno praćenje (digitalnog) marketinga.

Pilot katalog hrane testirat će se u postupku javne nabave kako bi se doprinijelo većoj kvaliteti jelovnika, osiguravajući transparentnost i kvalitet nabavljene hrane u javnim institucijama.

Provedbu ovog istraživanja u Bosni i Hercegovini obavit će Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH i Institut za javno zdravlje RS.

 

Pročitajte više

Četvrti partnerski sastanak projekta Zdrava ishrane predškolske djece HEPSC

U skladu sa zacrtanim projektnim aktivnostima, u Šibeniku je od 23.09. do 24.09.2021. održan četvrti partnerski sastanak projekta HEPSC „Healthy eating preschools children“ (Zdrava ishrana predškolske djece). Sastanak su organizirali projektni parntneri iz Šibenika Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, a pored predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, na sastanku su učestvovali i ostali projektni partneri, predstavinci Doma zdravlja Bar – Crna Gora, te predstavnik Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Sastanak je otvorila direktorica Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije,gđa. Diana Dulibić koja je riječima dobrodošlice pozdravila učesnike i predstavila program i teme sastanka. Potom je predstavnica vodećeg projektnog partnera gđa. Violeta Srzentić (Dom zdravlja Bar) prezentirala dosadašnji progres projekta, kao i buduće aktivnosti.

Uslijedilo je prezentiranje dosadašnjih aktivnosti svakog od projektnih partnera, a o napretku Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH je izvjestila koordinatorica projekta dr. Aida Filipović Hadžiomeragić. U daljnjem toku su razmjenjena iskustva među partnerima.

Projektnim partnerima je predstavljena metodologija i teme edukativnih radionica za predškolsku djecu, roditelje i osoblje vrtića od strane gđe. Nikoline Gaćina  predstavnice tima iz Šibenika, a nakon toga je predstavljen i prijedlog edukacija za pedijatrijske sestre i diskusija o različitim načinima organiziranja savjetovanja kod svakog o projektnih parntera.

Shodno narednim projektnim aktivnostima, koje uključuju obuku laboratorijskog osoblja laboratorija za ispitivanje hrane koju će za ostale parntere održati projektni partneri iz Šibenika, voditeljica projekta PP2 Lidija Bujas i voditeljica laboratorija za ispitivanje hrane u ZZJZ ŠKŽ Nina Vuletin predstavile su ključnu projektnu aktivnost, testiranje energetske i nutritivne vrijednosti obroka koji se poslužuju u dječjim vrtićima Šibensko-kninske županije. Predstavljen je i sistem praćenja koji provodi Laboratorij za ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe ZZJZ ŠKŽ u četiri kuhinje koje kuhaju i dostavljaju obroke dječjim vrtićima na području županije, a koji uključuje kontrolu kvaliteta hrane, uzorkovanje i analizu mikrobiološke ispravnosti obroka, utvrđivanje nutritivnog sastava obroka i analizu vode za piće. Predstavljen je zakonski okvir koji je osnova za provođenje mikrobiološku kontrolu hrane se kao  Vodič za mikrobiološke kriterije za hranu, koji se koristi  za ocjenu.  Na sastanku je definirana metodologija obuhvata ciljnih grupa, učestalost uzorkovanja hrane i pića i parametri ispitivanja kako bi svi partneri mogli nabaviti potrebnu opremu i provoditi monitoring, uzorkovanja i laboratorijske analize. Podaci dobiveni navedenim ispitivanjima pomoći će boljem razumijevanju prehrambenih navika djece te kakvoće hrane koja se poslužuje u predškolskim ustanovama zemalja partnera.

Planirano je da se naredni partnerski sastanak održi krajem 2021. godine, a njegov domaćin će biti Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH.

Projekt “Healthy eating preschools children“ – HEPSC (Zdrava ishrana predškolske djece) se provodi u okviru programa IPA Cross – border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020., Prioritetna osa 1 – Poboljšanje kvalitete usluga u javno-zdravstvenom i sektoru socijalne skrbi. Projekt provodi JZU Dom zdravlja Bar, s partnerima ZZJZ Šibensko-kninske županijeZZJZ Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 657.923,36 Eura, od čega je EU sufinanciranje 559.234,85 Eura. Projekat traje 24 mjeseca, a završetak se očekuje 30. rujna 2022. godine.

Pročitajte više

HR-BA-ME527 Simplified procurement procedure/Pojednostavljeni postupak

HR-BA-ME527
Simplified procurement procedure/Pojednostavljeni postupak

CONTRACT TITLE: “Procurement of laboratory equipment for Institute for Public Health of the Federation of Bosnia and Herzegovina” within the project “HEPSC-Healthy Eating Preschools Children” /

NAZIV UGOVORA: Nabavka laboratorijske opreme za Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine” u okviru projekta “HEPSC- Zdrava ishrana predškolske djece”

Publication reference/Broj objave: 2-HEPSC-IPA/21

Supply contract notice/ Obavijest ugovoru o nabavci roba: na ovom linku možete preuzeti: Obavijest o ugovoru o nabavci roba:

0. contractnotice_zzjzfbih

Tender dossier/Tenderska dokumentacija: na ovom linku možete preuzeti Tendersku dokumentaciju:

Tender dossier-Tenderska dokumentacija 2-HEPSC-IPA 21

Pročitajte više

Zdrava ishrana djece predškolskog uzrasta

U ponedjeljak 28.06.2021. godine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, održan je prvi sastanak ključnih sudionika u sklopu projekta Zdrava ishrana predškolske djece (Healthy Eating Pre Schools Children – HEPSC).
Sastanku su prisustvovali prestavnici dječjih vrtića sa područja Hercegovačko–neretvanskog kantona, te predstavnici.Ministrastva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko–neretvanskog kantona.
Sastanak je otvorio direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, mr. sc. Siniša Skočibušić, dr. med., koji je učesnicima uputio pozdravnu riječ, upoznao ih sa ciljevima sastanka, te poželio plodonosnu saradnju i uspjeh u radu na predstojećim projektnim aktivnostima.
Koordinatorica projekta dr. med. sci. Aida Filipović Hadžiomeragić predstavila je HEPSC projekat čiji je glavni cilj podizanje svijesti o potrebi i održavanju zdravog načina života predškolske djece i unapređenje sistema kontrole kvalitete i sigurnosti hrane u predškolskim ustanovama kako bi se poboljšale prehrambene navike i sveukupno zdravlje djece.
Projekat se provodi sa JZU Dom zdravlja Bar, vodećim partnerom, te sa partnerima Zavodom za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije i Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, a sufinansiran je sredstimva EFRR IPA II fondova Evropske unije kroz program prekogranične saradnje Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine Interreg – IPA CBC.
U predstavljanju projekta dat je zakonski i strateški okvir za provođenje aktivnosti vezanih za unapređenje ishrane djece predškolske dobi u Federaciji Bosne i Hercegovine, prikazani su operativni ciljevi, ključni dionici I ciljne grupe, te ključne projektne aktivnosti: laboratorijsko ispitivanje i utvrđivanje energetske i nutritivne vrijednosti obroka koji se poslužuju u dječjim vrtićima, kao I edukativne aktivnosti za djecu roditelje, osoblje vrtića i vrtićkih kuhinja i edukacija medicinskih sestara iz primarne zdravsvene zaštite, i edukacija laboratorijskog osoblja Zavoda.
U pet kuhinja koje kuhaju i dostavljaju obroke dječjim vrtićima na području Hercegovačko–neretvanskog kantona provodiće se kontrola kvaliteta obroka, a pored utvrđivanja nutritivnog sastava obroka vršiće se analize mikrobiološke ispravnosti hrane i vode za piće. U sklopu aktivnosti predviđeno je i dodatno opremanje laboratorija Zavoda opremom za analizu nutritivnog sastava hrane,
Edukativne radionice o važnosti pravilne ishrane njenim osnovama kao i o važnosti fizičke aktivnosti za predškolce, njihove roditelje, odgajatelje i kuhare, bit će upotpunjene interaktivnim radionicama na kojima će se uz pomoć stručnjaka iz oblasti kulinarstva i nutricionizma, zajedno sa mališanima pripremati zdravi obroci.
Dr. med. sci. Aida Vilić Švraka predstavila set edukativnih materijala koji će se distribuirati na radionicama: vodič o zdravoj ishrani predškolske djece za roditelje, vodič za odgajatelje i bojanku za djecu, koji su razvijeni u sklopu projekta.
Nakon prezentacija, riječ je data svim dionicima koji su iznijeli svoja iskustva vezana za rad na unaprjeđenju ishrane djece i izrazili interes za implementaciju aktivnosti planiranih kroz HEPSC projekat.

Pročitajte više