Potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji

U Sarajevu je danas, 26.02.2020. godine, potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji između Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, kao najveće ustanove u BiH koja pruža Primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističko-konsultativne usluge, Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost (NNID) kao organizacione jedinice JUDZKS, i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, kao institucije koja implementira složene i specifične javnozdravstvene funkcije od interesa za Federaciju BiH, te aktivno sarađuje sa relevantnim sektorima i ustanovama u zemlji kao i brojnim međunarodnim organizacijama.

Pročitajte više

Potpisan sporazum o saradnji sa Fakultetom zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

U utorak, 25.02.2020. godine, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, potpisan je Sporazum o saradnji između Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Cilj sporazuma je uspostava i održavanje naučno-istraživačke, obrazovne, stručne i komplementarne saradnje, koja podrazumijeva izvođenje teorijske i praktične nastave za studente Fakulteta zdravstvenih studija u OJ Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u Sarajevu

Pročitajte više

Upotreba nuklearnih tehnika u borbi protiv gojaznosti

Prekomjerna težina i pretilost u djetinjstvu povezani su s povećanim rizikom od pretilosti i nezaraznim bolestima u odrasloj dobi, što potencijalno pridonosi preuranjenoj smrti. Stabilni izotopi koriste se za procjenu tjelesnog sastava i tjelesne aktivnosti za procjenu programa za upravljanje prekomjernom težinom i pretilošću.

Javni zdravstveni radnici iz devet zemalja južne i istočne Europe opremljeni su korištenjem stabilne izotopske metode za procjenu sastava tijela nakon četverogodišnjeg projekta jačanja napora za smanjenje prekomjerne tjelesne težine i pretilosti, uz podršku IAEA.

Pročitajte više

Predavanje za trudnice- Dojenje. Izazovi dojenja. Psihološka priprema za uspješno dojenje.

Poštovane/i,

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u suradnji sa UMDB- Institut za majku i dijete organizira predavanje za trudnice o temi “Dojenje. Izazovi dojenja. Psihološka priprema za uspješno dojenje”, koje će biti održano u petak, 28.02.2020. godine, sa početkom u 12 sati, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Titova br. 9, sala u prizemlju (zgrada Higijenskog zavoda).

Pročitajte više

Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji

Udruženje „Majka i dijete- Bombon“ (UMDB), Institut za majku i dijete pri UMDB i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH potpisali su danas u Sarajevu Memorandum o razumijevanju i saradnji, koji predstavlja i formalni početak saradnje strana potpisnica u cilju jačanja javnog zdravlja stanovništva.

Na sastanku koji je upriličen u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u Sarajevu prisustvovali su direktor Zavoda prim. dr Davor Pehar, pomoćnica direktora za stručne poslove prof.dr Aida Ramić-Čatak, predsjednica UMDB Alma Hodžić-Badić i direktorica Instituta za majku i dijete pri UMDB Belma Šoljanin.

Pročitajte više