Voditelj Službe:

E-mail:

Telefon:

Služba za socijalnu medicinu obavlja sljedeće poslove:

 • prati i analizira zdravstveno stanje stanovništva
 • prati i analizira organizaciju zdravstvene zaštite
 • provodi populaciona istraživanja u svrhu praćenja, analize i ocjene zdravstvenog stanja stanovništva i prisustva faktora rizika kao i istraživanja zdravstvenog sistema
 • učestvuje u izradi politika i strategija za zdravlje
 • predlaže i sudjeluje u provođenju mjera za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva
 • predlaže program mjera zdravstvene zaštite
 • sudjeluje u izradi nomenklatura usluga i poslova zdravstvene zaštite
 • prati i evaluira zdravstveno stanje i zdravstvenu zaštitu mladih
 • prati i evaluira provođenje preventivno-promotivnih programa te drugih mjera zdravstvene zaštite
 • priprema, prati i evaluira programe zdravstvene zaštite stanovništva
 • sudjeluje u edukaciji zdravstvenih radnika
 • vodi registre iz oblasti javnog zdravstva od interesa za FBiH uključujući bolesti ovisnosti
 • obavlja poslove planiranja, programiranja i evaluacije iz oblasni djelovanja
 • priprema izvještaje i publikacije iz djelokruga svog rada
 • sudjeluje u pružanju stručne pomoći federalnom i kantonalnim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo

U sastavu Službe za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite su:

 1. Odjel za monitoring i istraživanje zdravstvenog stanja stanovništva
 2. Odjel za monitoring i istraživanje organizacije zdravstvene zaštite
 3. Koordinacioni centar za mentalno zdravlje