Stručni skupovi

InfAct (Informacije za akciju!) je zajednička akcija o zdravstvenim informacijama. Riječ je o 36-mjesečnom projektu koji financira Europska komisija. On se temelji na projektu BRIDGE Health i drugim inicijativama u zdravstvu. Projekt je pokrenut u martu 2018. godine. Uključuje 40 partnera u 28 zemalja EU i pridruženih zemalja.

Kroz saradnju u zemlji, InfAct pojednostavljuje aktivnosti informiranja o zdravlju diljem Europe. Gradi se prema održivoj i čvrstoj infrastrukturi o zdravstvenim informacijama EU-a i jača njezine temeljne elemente na temelju izgradnje kapaciteta, alata za informiranje o zdravlju i političke podrške.

Na sastanku su riječ imali predstavnici: Euro-Peristat-a, Sciensiano-a, Instituta za zdravstvene studije iz Španije, Europskog opservatorija o zdravstvenim sistemima, Ministarstva zdravstva Malta, ISCIII itd.

Sastanak Skupštine je počeo pozdravnim govorima predstavnika WP 4, koji kao svoj zadatak ima integraciju informacionog sistema u nacionalne politike i da ga učini samoodrživim. Jedan od zadataka tima koji čini paket broj 4 jeste i to da osnuju Skupštinu članova, koji će u svom sastavu imati predstavnike ministarstava zdravstva i istraživanja.

Predstavljena je ideja infrastrukture koja bi trebala da poveže sve Pan-Europske mreže koje se koriste za istraživanja, kao što će podržati i izgradnju novih mreža i tako okupiti sve eksperte iz područja zakonodavstva i istraživanja na jednoj web platformi.

U narednim minutama usvojen je ToR, pa se krenulo sa prezentiranjem ideje kroz praktične primjere.

Nakon teoretskog dijela, svi predstavnici su bili podijeljeni u 5 grupa, s jednim od članova Skupštine na čelu. Rasprava se odvijala u cilju definisanja cijelog projekta kroz SWOT analizu. SWOT analiza procjenjuje unutarnje i vanjske čimbenike, kao i sadašnje i buduće potencijale.

Vježba se pokazala dobrom, jer su se uspjeli riješiti ali i definisati mogući probleme i nejasnoće koje su partneri imali vezano za samu ideju.

Pozitivna strana cijelog projekta jeste ideja da se uspostavi stabilna infrastruktura, koja  bi imala u sebi sve podatke vezane za zdravlje, i kroz koju bi se unaprjeđivalo zdravlje populacije i zdravstvena njega unutar Europe. Ovakav sistem bi omogućavao kreatorima politika, kao i onima što se bave istraživanjem da imaju podatke na jednom mjestu i iste koriste.

Svi timovi su se složili u tome da je ideja pregeneralna, i da se trebaju jasnije definisati podaci koji bi trebali biti u ovom sistemu. I naravno da se radi na tome da taj informacioni sistem nastavi trajati i nakon završetka projekta, jer samo samoodrživi projekat je uspješan projekat.

Više informacija na linku: https://www.inf-act.eu/