Svjetski dan bubrega 2024.

Zajednička inicijativa Međunarodnog društva za nefrologiju (ISN) i Međunarodne federacije fondacija za bubrege – World Kidney Alliance (IFKF-WKA), globalna je kampanja koja ima za cilj podizanje svijesti o važnosti zdravlja bubrega za cjelokupno zdravlje i smanjenje učestalosti i uticaja bolesti bubrega i povezanih zdravstvenih problema. Procjenjuje se da od hronične bubrežne bolesti (CKD) boluje više…