Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine pridružio se Crvenom križu FBiH u obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa

Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine obilježio je Svjetski dan borbe protiv dijabetesa konferencijom u Sarajevu u utorak, 14. studenog 2023. godine. Konferencija je organizirana u sklopu projekta „Zdravo starenje u prekograničnoj oblasti – HEAL“ koja se provodi s Crvenim krstom Vojvodine, Crvenim krstom Inđije i Fondom „Europski poslovi“ Vojvodine, a koji finansira Europska unija.…

Svjetski dan šećerne bolesti 2023.

Svjetski dan šećerne bolesti obilježava se 14. novembra dvadeset i drugu godinu zaredom, u skladu sa preporukom Međunarodne dijabetičke federacije (engl. International Diabetes Federation- IDF). Tema obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti 2021-2023. godine je Dostupnost zdravstvene zaštite, a fokus ovogodišnjeg obilježavanja je na dostupnosti edukacije o šećernoj bolesti sa sloganom „Edukacijom do boljeg sutra“. Međunarodna…

Održana konferencija „4. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“

Konferencija “4. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ održana je u Neumu 26. i 27.10.2023. godine, u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, koordinacionog tijela Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH. Konferencija je predstavljala jedinstvenu priliku za okupljanje svih značajnih učesnika u području infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH…