U Sarajevu održan radni sastanak u okviru “Best-ReMap Package 7”

U petak, 18.11.2022. godine održan je radni sastanak Best-ReMap Package 7 o predstojećim aktivnostima. U ime Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH prisustvovali su: dr. Aida Filipović Hadžiomeragić, dr. Aida Vilić Švraka, Sanela Tukulija, Mirsada Hadžović, Elma Skalonja i Vesna Pažin iz Vrtića Čapljina. Naglasak je bio na praktičnom dijelu softverskog riješenja „Katalog hrane“ i…