Međunarodni dan rijetkih bolesti

Međunarodni dan rijetkih bolesti, osnovan na inicijativu Europskog udruženja za rijetke bolesti, od 2008. godine obilježava se svake godine posljednjeg dana februara/veljače. EURORDIS (European Organisation for Rare Diseases) sponzorirao je prvi Dan rijetkih bolesti u Evropi 29. februara 2008. Počevši od te prve, 2008. godine, kada se događaj obilježavanja održavao u 18 zemalja svijeta, svake…