Obavijest za pripravnike i specijalizante- odgađanje edukacije

Obavještavamo vas da se, usljed pogoršane epidemiološke situacije na području Federacije BiH, ODGAĐAJU SVE EDUKACIJE zdravstvenih radnika na pripravničkom i specijalizantskom stažu u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, na period od 15 dana. Ova odluka će se korigirati u skladu sa daljnjim razvojem epidemiološke situacije, o čemu ćete biti pravovremeno informirani.