Obavijest za doktore medicine na specijalizaciji psihijatrije– segment organizacija i upravljanje zdravstvenim sistemom na području mentalnog zdravlja

Prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20) obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Organizacija i upravljanje zdravstvenim sistemom na području mentalnog zdravlja za doktore medicine na specijalizaciji psihijatrije biti organizirana u ponedjeljak, 27.09.2021. godine. Edukacija počinje u 10:00 sati i obavlja se u Zavodu za…

Edukacija za magistre farmacije na pripravničkom stažu– segment Javno zdravstvo

Obavještavamo Vas da će, u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika  (“Službene novine BiH”, br. 6/11, 41/11, 81/12, 58/15), edukacija za magistre farmacije iz segmenta Javno zdravstvo biti organizirana u utorak, 07.09.2021. godine sa početkom u 10:00 sati u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona  jedinica Sarajevo, ul Titova broj…

Obavijest za doktore medicine na specijalizaciji iz porodične/obiteljske medicine

U periodu 07.07.-08.07.2021. god. u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH organizira se edukacija iz segmenta Javno zdravstvo, po dnevnom redu koji se objavljuje. Mole se polaznici edukacije da poštuju dnevni red i da ponesu svoje specijalizantske knjižice. Edukacija se obavlja u prostorijama Zavoda , uz poštovanje epidemioloških mjera koje su na snazi. Edukacija javno…

Obavijest za doktore medicine na specijalizaciji porodične/obiteljske medicine- segment Javno zdravstvo

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Javno zdravstvo za doktore medicine na specijalizaciji porodične/obiteljske medicine prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20)  biti  organizirana u periodu 07.07.-08.07.2021. godine  “inclass” edukacijom u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo. Edukacija počinje dana 07.07.2021.…

Obavijest za sve stažere, specijalizante i subspecijalizante na edukaciji u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH

Obavještavamo vas da će od mjeseca jula/srpnja 2021. godine temeljem aktuelne epidemiološke situacije, edukacija magistara farmacije na pripravničkom stažu iz segmenta Javno zdravstvo prema  Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika  (“Službene novine BiH”, br. 6/11, 41/11, 81/12, 58/15) kao i svi segmenti edukacija doktora medicine, stomatologije, inžinjera medicinske biohemije i dr. profila…