Obavještenje za doktore medicine na specijalizaciji iz Psihijatrije

Obavještavamo Vas da će se edukacija iz segmenta Organizacija i upravljanje zdravstvenim sistemom na području upravljanja mentalnim zdravljem na specijalizaciji iz Psihijatrije, prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/20) održati u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo, u četvrtak 23.11.2023.godine, sa početkom u…

Edukacija iz segmenta javno zdravstvo za magistre farmacije na pripravničkom stažu

Obavještavamo Vas da će se predavanje iz dijela pripravničkog staža iz segmenta – Javno zdravstvo za pripravnike mr. pha održati u sljedećem terminu: Rujan / Septembar 2023. Otvaranje prijava: 06. 09. 2023. Zatvaranje prijava: do popunjavanja kapaciteta grupa, a najkasnije do 13. 09. 2023. Obavještenje kandidatima: 14. 09. 2023. Termin edukacije: Grupa A: 19. 09.…

Obavještenje za doktore medicine, stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji

Obavještavamo Vas da će se edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine, stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji, prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/20) održati u Zavodu za javno zdravstvo, organizaciona jedinica Sarajevo, u sljedećim terminima: Rujan / Septembar 2023. Rok za prijave:…

Obavijest za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji

Obavještavamo vas da će se edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji, prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20) održati u Zavodu za javno zdravstvo, organizaciona jedinica Sarajevo, u sljedećim terminima:   –          Grupa A: 06. – 07.…

Obavijest za magistre farmacije

Obavještavamo vas da će u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika  (“Službene novine BiH”, br. 6/11, 41/11, 81/12, 58/15), edukacija za magistre farmacije iz segmenta Javno zdravstvo biti organizirana  u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo u sljedećem terminu:   16. 05. 2023. sa početkom od 9 sati…