Održana edukativna radionica za realizaciju Globalnog istraživanja pušenja kod školske djece i mladih (GYTS) u Federaciji BiH 2019.

U sklopu realizacije Globalnog istraživanja pušenja kod školske djece i mladih u Federaciji BiH 2019. godine, u  prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH održana je edukativna radionica za instrukciju anketara odgovornih za anketni rad u školama obuhvaćenim uzorkom istraživanja. Globalno istraživanje pušenja kod školske djece i mladih (GYTS) je globalno standardizirano istraživanje usmjereno na…