Obavijest za ljekare specijalizante

10/11.11.2016. neka se jave specijalizanti sa važečim Rješenjima FMZ-a o specijalizaciji koji trebaju obaviti: – osnovnu teorijsku nastavu (svi) – javno zdravstvo (specijalizanti porodične/obiteljske medicine) – mentalno zdravlje u zajednici i socijalna psihijatrija (psihijatrija) kako bismo mogli napraviti spiskove i grupe po navedenim segmentima edukacije. Neophodno je prijaviti se putem maila m.dancevic@zzjzfbih.ba, kabinet.sa@zzjzfbih.ba, i faxom:…