Svjetski dan nepušenja 2020.

Zaštitimo mlade od manipulacija  duhanske industrije- prevenirajmo konzumaciju duhanskih proizvoda među mladima- (31.05. Svjetski dan nepušenja) Već decenijama duhanska industrija tendeciozno koristi strateške i agresivne taktike sa puno raspoloživih resursa kako bi privukla mlade na korištenje duhanskih proizvoda. Brojni dokumenti ukazuju na istraživanja duhanske industrije i proračunate pristupe u dizajniranju modela koji će privući nove…

Preporuke (COVID-19)

Definicija slučaja za COVID-19 i druge definicije za potrebe nadzora Preporuke za škole Preporuke za skijalista Preporuke za javna okupljanja Korištenje maski u kontekstu COVID-19 Preporuke – proslave Preporuke – udaljenost Preporuke – ugostiteljski objekti Preporuke – simptomi Preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH Infografike – ulazak u BiH Preporuke…

Platforma za samoprocjenu zdravstvenog stanja- obavijest

Obavještavamo Vas da je od danas na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH dostupna platforma za samoprocjenu zdravstvenog stanja građanki i građana Federacije BiH, koja je uspostavljena u suradnji sa Oracle-om i njegovim partnerom Comtrade- sistem integracije d.o.o.  Cilj platforme je educirati stanovništvo kako da prepoznaju simptome zaraze koronavirusom kod sebe i drugih,…

Obavijest o skraćivanju zbirnog „Izvještaja o bolestima i stanjima utvrđenim u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno Tabele 1A“

Poštovani/e, Obzirom da se najveći broj upita/žalbi iz svih zdravstvenih ustanova na nivou Federacije i iz svih kantonalnih zavoda, odnosio na zbirni izvještaj Izvještaj o bolestima i stanjima utvrđenim u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, tačnije na Tabelu 1A, u prilogu Vam dostavljamo skraćenu listu oboljenja u Tabeli 1A, koja postaje zvanična/obavezujuća na području Federacije BiH. Najljubazije…