Obavještenje za doktore medicine, stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji

Želimo vas informirati o postupku prijave na edukacije za doktore medicine, stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji, u skladu s Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/20), a koje se organiziraju u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Link za prijavu na edukaciju bit…