Simpozij i kursevi iz oblasti pedijatrijske radiologije

U okviru projekta tehničke kooperacije sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) BOH9014 “Strengthening Radiation Protection of Paediatric Patients in Diagnostic and Interventional Radiology”, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa IAEA organizirao je simpozij naziva “Doze zračenja i optimizacija u pedijatrijskoj radiologiji” koji je održan 8. maja/svibnja u Organizacionoj jedinici…

Održana edukacija za doktore medicine iz oblasti mrtvozorstva u Zapadnohercegovačkom kantonu

Dana 28.04.2023. godine u Posušju je, pod organizacijom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadnohercegovačkog kantona i Doma zdravlja Posušje, održana edukacija za doktore medicine iz oblasti mrtvozorstva. Edukacija je obavljena u cilju unaprjeđenja kvaliteta podataka mortalitetne statistike, a ista sadrži dijelove koji se odnose na teoretski dio, stručno i praktično osposobljavanje mrtvozornika i doktora…