“Medicinsko pravo u BiH”- II Kongres Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH sa međunarodnim učešćem

U periodu 11.-13. novembar/studeni 2022. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održan je II Kongres Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH sa međunarodnim učešćem “Medicinsko pravo u BiH”, kojem su prisustvovali i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Kongres je okupio domaće i regionalne zdravstvene profesionalce- članove liječničkih komora u Federaciji BiH, te druge profesionalce…