Ljudska prava transrodnih osoba između prava i medicine u BiH: stanje i mogućnosti- završna konferencija

U petak, 04.11.2022. godine, u Sarajevu je održana završna konferencija o temi “Ljudska prava transrodnih osoba između prava i medicine u BiH: stanje i mogućnosti”, uz učešće predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. O problemima trans osoba u domenu zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini govorio je Liam Isić, pravnik i vršnjački savjetnik za transrodne…