Obavijest za magistre farmacije

Obavještavamo vas da će, u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika  (“Službene novine BiH”, br. 6/11, 41/11, 81/12, 58/15), edukacija za magistre farmacije iz segmenta Javno zdravstvo biti organizirana u UTORAK, 21.06.2022.  godine sa početkom u 10:00 sati u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona  jedinica Sarajevo, ul Titova broj…