Edukativne radionice o jačanju interpersonalne komunikacije

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, uz podršku ureda UNICEF-a u BiH,  započinje  sa  serijom  od 16  edukativnih radionica na temu jačanja interpersonalne/neposredne komunikacije o cijepljenju protiv COVID-19, obveznoj imunizaciji kao i komunikaciji s medijima, koje su namijenjene zdravstvenim radnicima i drugim srodnim profesionalcima. Edukativne radionice su planirane za polaznike iz zdravstvenog sektora- zdravstvene radnike,…