Održana edukacija zaposlenika Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za korištenje softverske aplikacije

U petak, 19.11.2021. godine, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH održana je edukacija zaposlenika Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo o korištenju softverske aplikacije za unos zdravstveno statsitičkih izvještaja i individualnih prijava. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je uspostavio softversku aplikaciju koja obuhvata sve zdravstveno statističke izvještaje i individualne prijave propisane Zakonom…