Kampanja promocije cijepljenja protiv COVID-19 u Federaciji BiH- poziv na sastanak javnim servisima i javnim RTV u Federaciji BiH

Od početka pandemije COVID-19 značajan dio komunikacije s javnošću Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH predstavlja suradnja sa medijima i diseminacija naučno i stručno utemeljenih informacija vezanih za mehanizam nadzora i kontrole pandemije COVID-19 i mjere zaštite zdravlja svih građana. Svjesni činjenice da je cijepljenje protiv COVID-19 najučinkovitiji način za kontrolu i zaustavljanje  pandemije koja…