2. Simpozij Škole imunizacije

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Centar za nastavnu i naučno- istraživačku djelatnost JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i partnerima Svjetskom zdravstvenom organizacijom i UNICEF-om organiziraju 2. Simpozij Škole imunizacije naziva “Značaj provođenja programa imunizacije za vrijeme pandemije COVID-19 ” koji će se održati 22.12.2020. sa…