Svjetski dan nepušenja 2020.

Zaštitimo mlade od manipulacija  duhanske industrije- prevenirajmo konzumaciju duhanskih proizvoda među mladima- (31.05. Svjetski dan nepušenja) Već decenijama duhanska industrija tendeciozno koristi strateške i agresivne taktike sa puno raspoloživih resursa kako bi privukla mlade na korištenje duhanskih proizvoda. Brojni dokumenti ukazuju na istraživanja duhanske industrije i proračunate pristupe u dizajniranju modela koji će privući nove…