Obavijest za magistre farmacije

Obavljanje staža za stažere-magistre farmacije u terminu 30.03.2017. , u 10:00 U ZZJZFBiH BIĆO AIDA KARAHMET ERNA HADŽIAVDIĆ AMINA BEĆIRBAŠIĆ AMRA MEMIĆ AJLA TABAKOVIĆ ADNA AVDIĆ DŽENITA JAHIĆ EMIL BUKVIĆ ARMINA ORMAN DŽANA ZEJNILAGIĆ-TRUMIĆ JASMINA ĐURIĆ MIA VRANJEŠ MAJA DEDIĆ EMIR MURATOVIĆ-OMEROVIĆ AZRA KULOVAC ADELA MEŠKOVIĆ EDITA DŽANANOVIĆ ALEM SALKANOVIĆ EROL DUMANČIĆ ANA SALIHOVIĆ AMINA…