Međunarodni dan starijih osoba 2013.

„Na starijima svijet opstaje, a na mladima ostaje“ Obilježavanjem međunarodnog dana starijih osoba želi se potaknuti da države starijim članovima društva osiguraju što kvalitetnije zadovoljenje njihovih potreba i omoguće aktivno sudjelovanje u društvu u skladu s njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima. Međunarodni dan starijih osoba obilježava se kod nas i u svijetu 01. listopada/oktobra, Odlukom…