Javno zdravstvene mjere u slučaju poplava

U cilju zaštite zdravlja ljudi u poplavljenim područjima uz suradnju sa CZ i drugim službama u zajednici, primarne aktivnosti su usmjerene SIGURNOST VODE koordiniranje s  lokalnim vlastima kako bi se osigurala kontinuirana i dostatna opskrba sigurne pitke vode. ako kapacitet i kvaliteta pijaće vode iz vodovodne mreže nije dostupna, voda se distribuira putem  cisterni, adekvatno…