Oglas za edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta

Po pribavljenoj suglasnosti Federalnog ministarstva zdravstva na tekst javnog oglasa Prijavnica KPE iz zdravstvenog menadžmenta za 2018. godinu – Preuzmite dokument Javni oglas BOS – Preuzmite dokument Javni oglas HR – Preuzmite dokument Kontakt osobe Centra za zdravstveni menadžment su: Ivana Prlić: +387 36 382 132 Adisa Šator: +387 36 382 133 Muris Krupić: +387…