Zdravstveni radnici o vakcinaciji/cijepljenju protiv COVID-19

O vakcinaciji/cijepljenju protiv COVID-19 rekli su:

Kampanja “Zbog onih koje voliš#vakcinedjeluju” na terenu

Zdravstveni radnici o vakcinaciji/cijepljenju protiv COVID-19

O vakcinaciji/cijepljenju protiv COVID-19 rekli su:

Kampanja “Zbog onih koje voliš#vakcinedjeluju” na terenu