Deprecated: Function Vc_Base::addShortcodesCustomCss is deprecated since version 7.6! Use Vc_Base::addShortcodesCss instead. in /home/zzjzfbih/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Obavještenje

Obavještavamo Vas da je aktivna nova stranica Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina FBiH, koju možete pronaći na sljedećem linku:

https://usjd.ba/

Pročitajte više

Deprecated: Function Vc_Base::addShortcodesCustomCss is deprecated since version 7.6! Use Vc_Base::addShortcodesCss instead. in /home/zzjzfbih/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Poziv na treću izbornu skupštinu Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH

Udruženje specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH održaće treću izbornu skupštinu u petak, 10.12.2021. godine, sa početkom u 16:00 sati.

Izborna skupština će biti održana u Hotelu Hollywood, Ilidža, ul. Dr. Mustafe Pintola br. 23.

Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite na e-mail: udruzenje@zzjzfbih.ba i kabinet.sa@zzjzfbih.ba.

Pročitajte više

Deprecated: Function Vc_Base::addShortcodesCustomCss is deprecated since version 7.6! Use Vc_Base::addShortcodesCss instead. in /home/zzjzfbih/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Svjetska sedmica dojenja 2021- “Zaštita dojenja- zajednička odgovornost”

S ciljem zaštite i promocije dojenja, kao i pružanja podrške majkama da doje, svake godine se u svijetu obilježava Sedmica dojenja. Sedmica dojenja je svake godine posvećena određenoj tematici u okviru koje se provodi kampanja, a tema kampanje u 2021. godini je “Zaštita dojenja – zajednička odgovornost”.

Kampanju povodom obilježavanja Svjetske sedmice dojenja 2021. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH provodi sa stalnim vladinim i nevladinim partnerima: Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Udruženjem ljekara specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH i Udruženjem za unapređenje dojenja. U nastojanjima da se žene osnaže da doje svoje bebe, ove godine pokušava se ukazati na aspekt zajedničke odgovornosti u tim naporima.

Okvir kampanjskog djelovanja Svjetske alianse za potporu dojenja (World Breastfeeding Aliance) u aktivnosti vezanim za odabranu temu čine četiri stuba koji se odnose na informisanje, utemeljenje, saradnju i poticanje, a ove se godine sve zainteresirane strane pozivaju da u svoje aktivnosti uključe informiranje ljudi o važnosti zaštite dojenja, jačanje potpore dojenju koje je od vitalnog značaja kako za pojedinca tako i za zajednicu, pa je i   vitalna odgovornost  javnog zdravstva. U svojim nastojanjima, javno zdravstvo u ulozi lidera treba da potiče aktivnosti na zaštiti dojenja, surađuje s pojedincima i organizacijama i svim zainteresiranim stranama, uvećavajući tako učinak pokrenutih aktivnosti.

S aspekta javnozdravstvenog djelovanja, zaštita dojenja se treba fokusirati na otklanjanje prepreka koje postoje u društvenom okruženju u kome majka treba da ostvari dojenje.

Mnogi zdravstveni sistemi trenutno ne mogu pružiti efikasne informacije i kontinuiranu podršku dojenju.

Mnogi zaposleni roditelji nemaju odgovarajuću socijalnu zaštitu, plaćeno porodiljsko odsustvo, odgovarajuće trajanje porodiljskog odstustva, mogućnost korištenja porodiljskog odsustva od strane oba roditelja, a kda je u pitanju dojenje na radnom mjestu uključujući nemaju odgovarajuće uslove kao što su pauze za dojenje, fleksibilni radni aranžmani koji omogućuju dojenje zaposlenih majki i drugo. Okruženju koje nije suportivno za dojenje posebno doprinosi   nepoštivanje i nedostatak kontrole poštivanja  Međunarodnog koda o marketingu zamjena za majčnino mlijeko odnosno posljedično agresivno i neprimjereno reklamiranje zamjena za majčino mlijeko usmjereno na majke.

Društvene norme i tradicionalne prakse u zajednici također često ometaju optimalno dojenje. Uzimajući sve navedeno u obzir, jasno je da manjkavost sistema podrške dojenju na nivou zajednice čini zaštitu, promoviranje i podršku dojenju većim izazovom, a da bi se on ojačao potrebni su napori niza sektora, kao i politička volja i dugoročno ulaganje od strane društva.

Pored provođenja dobrih praksi vezanih za dojenje unutar zdravstvenog sistema i u porodičnom okruženju, ostvarenje prava vezanih za porodiljsko odsustvo, stvaranje povoljnog okruženja na radnom mjestu i drugim javnim mjestima, kontrola neprimjerenog reklamiranja zamjena za majčino mlijeko te stavljanje zdravlja, odnosno dojenja, u centar svih politika, prevashodna je odogovornost sektora javnog zdravstva ali svih onih koji mogu poduprijeti, zaštititi i pomovirati dojenje.  Zaštita dojenja je, kako kaže slogan, zajednička odgovornost svih nas.

Za potrebe obilježavanja ovogodišnje sedmice dojenja pripremljeni su zajednički  promotivni materijali u vidu postera i letka, koji će u periodu od 1. do 7. oktobra 2021. godine biti  distribuirani zdravstvenim institucijama, te drugim akterima koji mogu imati značajnu ulogu u promoviranju dojenja. Pored navedenog, pripremljen je i namjenski članak  koji sagledava prednosti dojenja kao ključne komponente u ostvarenju čak sedam Globalnih ciljeva održivog razvoja uključujući: iskorjenjavanje siromaštva, iskorjenjavanje gladi, dobro zdravlje i blagostanje, kvalitetno obrazovanje, dostojanstven rad i privredni rast, smanjenje nejednakosti i klimatske promjene. Članak je namijenjen  majkama i opštoj javnosti,  a bit će ponuđen medijima za objavu u printanoj ili elektronskoj formi.

Svjetska sedmica dojenja 2021- tekst za medije

Svjetska sedmica dojenja 2021.

Svjetska sedmica dojenja 2021- letak

 

Pripremile: dr.med.sci. Aida Filipović Hadžiomeragić i prim.dr.med.mr.sc. Sabaha Dračić

Pročitajte više

Deprecated: Function Vc_Base::addShortcodesCustomCss is deprecated since version 7.6! Use Vc_Base::addShortcodesCss instead. in /home/zzjzfbih/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Ažuriranje podataka članstva u Udruženju specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH

Poštovani članovi Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH,

S ciljem ažuriranja liste članova, ljubazno Vas molimo da popunite link u nastavku:

https://forms.gle/cv4jbTH3Bc1GhuXF7

 

Pročitajte više

Deprecated: Function Vc_Base::addShortcodesCustomCss is deprecated since version 7.6! Use Vc_Base::addShortcodesCss instead. in /home/zzjzfbih/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Održan Simpozij Udruženja ljekara specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH

U Zenici je u organizaciji Udruženja ljekara specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH i Instituta za zaštitu zdravlja i sigurnost hrane Zenica, u periodu od 26-28.09.2019. godine održan Peti simpozij specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije Bosne i Hercegovine. Moto Simpozija „Zdravlje-zajednička odgovornost“ je imao za cilj da istakne značaj zajedničkog djelovanja i saradnje svih segmenata društva u zaštiti zdravlja stanovništva. Na Programu Simpozija je bilo ukupno 52 rada, koji su obuhvatili stručni i naučni pristup u rješavanju aktuelne problematike iz oblasti javnog zdravstva, sa posebnim osvrtom na epidemiološku situaciju i povećano obolijevanje od bolesti koje se mogu prevenirati vakcinacijom.

Pročitajte više

Deprecated: Function Vc_Base::addShortcodesCustomCss is deprecated since version 7.6! Use Vc_Base::addShortcodesCss instead. in /home/zzjzfbih/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Sekcija specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva objavila prvi broj biltena “Glas javnog zdravstva”

U našem prvom broju e-biltena “Glas javnog zdravstva” objavljujemo stručne tekstove i radove koji predstavljaju analizu situacije zdravstvenog kadra u javnom sektoru zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, te informacije i obavještenja o važnim događajima i aktivnostima u oblasti javnog zdravstva u Federaciji BiH.

Svoj elektronski primjerak možete naći na ovom linku.

Pročitajte više

Deprecated: Function Vc_Base::addShortcodesCustomCss is deprecated since version 7.6! Use Vc_Base::addShortcodesCss instead. in /home/zzjzfbih/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

how-aids-works-cropPovodom obilježavanja 1. decembra, Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, Udruženje specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH, u suradnji sa UNDP BIH i Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH održalo je danas stručni sastanak na temu „Aktualnosti u javnom zdravstvu u Federaciji BiH“.

Sastanku su prisustvovali Šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije za BiH Victor Olsavszky, predstavnici UNDP BIH, Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Kantonalnih zavoda za javno zdravstvo, te članovi Udruženja specijalista javnozdravstvenih discipina Federacije BiH.

Pročitajte više