Dan borbe protiv HIV/AIDS-a

1.decembar – Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

Hladni lanac

Hladni lanac i sigurno injektiranje

Vakcina protiv pertusisa

Vakcina protiv pertusisa – dokumenti o stavu SZO

Plava knjiga

Standardi i normativi

Globalno istraživanje pušenja kod djece

Knowledge, attitude and behaviour related smoking among school children in the Federation of Bosnia and Herzegovina 2003 – 2008

Health behaviour in school-aged children

Health behaviour in school-aged children survey:

Federation of Bosnia and Herzegovina year 2002

Bio-bihevioralno istraživanje među injekcionim korisnicima droga

Bio-bihevioralno istraživanje među injekcionim korisnicima droga u pet gradova u BiH:
Banja Luka, Bijeljina, Mostar, Sarajevo, Zenica

Bihevioralna i biološka studija nadzora među injekcijskim korisnicima droga u Bosni i Hercegovini, 2012

Bihevioralna i biološka studija nadzora među injekcijskim korisnicima droga u Bosni i Hercegovini, 2012

Izvještaj o bihevioralnom i biološkom istraživanju među injekcionim korisnicima
droga u Bosni i Hercegovini, 2009

Izvještaj o bihevioralnom i biološkom istraživanju među injekcionim korisnicima droga u Bosni i Hercegovini, 2009

Istraživanje o anemiji među djecom i ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine – bosanski jezik

Istraživanje o anemiji među djecom i ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine – Izvještaj za opštu populaciju – bosanski jezik

Istraživanje o anemiji među djecom i ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine – hrvatski jezik

Istraživanje o anemiji među djecom i ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine – Izvještaj za opštu populaciju – hrvatski jezik

Istraživanje o anemiji među djecom i ženama Federacije Bosne i Hercegovine Izvještaj za romsku populaciju

Istraživanje o anemiji među djecom i ženama Federacije Bosne i Hercegovine Izvještaj za romsku populaciju

Sumarni izvještaj o pilot testiranju EURO-PREVOB instrumenta za analizu politika
u regionu jugoistočne Evrope Sarajevo,

Adresiranje društvenih i ekonomskih determinanti ishrane i fizičke
aktivnosti za prevenciju gojaznosti u Evropi

Potencijalni korisnici Centara za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje (DPST) na HIV/AIDS u studentskoj populaciji u Bosni i Hercegovini

Izvještaj o rezultatima istraživanja

Behavioral and Biological Surveillance Study among
Injection Drug Users
in Bosnia and Herzegovina, 2012

A Respondent-Driven Sampling Survey

Bio-bihevioralno istraživanje među injekcionim korisnicima droga u pet gradova u BiH:
Banja Luka, Bijeljina, Mostar, Sarajevo, Zenica

Istraživanje sprovedeno u okviru GFATM projekta „Povećanje univerzalnog pristupa za
populaciju pod povećanim rizikom u BiH“

Bio-bihevioralno istraživanje u populaciji muškaraca koji imaju seks sa muškarcima u Bosni i Hercegovini – 2015. godina

Istraživanje provedeno uz finansijsku podršku projekta „Smanjenje faktora rizika za
populacije pod povećanim rizikom u BiH“

Istraživanje ponašanja u odnosu na HIV/SPI prevalencu među pripadnicima romske populacije u Bosni i Hercegovini, 2013.

Izvještaj o rezultatima istraživanja

Istraživanje rizičnog ponašanja u odnosu na HIV/SPI prevalencu među grupama pod povećanim rizikom

Istraživanje sprovedeno u okviru GFATM projekta „Povećanje univerzalnog pristupa za
populaciju pod povećanim rizikom u BiH“

Bio-bihevioralno istraživanje u populaciji seksulanih radnica (SW), 2015 godina

Rezultati istraživanja

Istraživanje dostupnosti HIV/SPI prevencije i zdravstvene zaštite putem Prijateljskih centara za mlade

Izvještaj o rezultatima istraživanja