Projekat “Cjelovite žitarice” WholEUGrain”

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, s partnerima iz susjednih zemalja, provodi projekt povećanja sigurnosti i kvalitete prehrane predškolske djece.

Objavnim sastankom održanim 16. decembra 2020. godine putem online platforme u organizaciji JZU Dom zdravlja Bar kao vodećeg projektnog partnera, započela je implementacija projekta “Healthy eathing preschools children“ – HEPSC (Zdrava prehrana predškolske djece).

Cilj projekta je poboljšanje prehrambenih navika i ukupnog zdravlja djece kroz podizanje svijesti o potrebi sticanja zdravih životnih navika kod predškolske djece i unapređenje sisitema kontrole kvalitete i sigurnosti hrane u predškolskim ustanovama. Pravilnom, kvalitetnom, raznovrsnom i kontroliranom prehranom štiti se zdravlje djece, potiče njihov optimalni rast i razvoj, te pridonosi sticanju pozitivnih prehrambenih navika od najranije životne dobi.

Tokom projekta organizirati će se niz stručnih edukacija i radionica za zdravstveno i laboratorijsko osoblje, kao i edukacija djece predškolske dobi, roditelja i zaposlenika predškolskih ustanova. Nabavkom posebne opreme za kontrolu nutritivnog sadržaja hrane, unaprijediti će se mogućnosti javnozdravstvenih ustanova za kontrolu i praćenje prehrambenih navika predškolske populacije i usporedbu sa preporukama važećih prehrambenih smjernica.

Projektom je predviđena uspostava savjetovališta za pravilnu prehranu djece, kao i izrada mobilne aplikacije koja će pružati informacije o zdravoj i pravilnoj prehrani za roditelje, osoblje predškolskih ustanova, zdravstvene radnike i svu zainteresiranu javnost.

Projekt “Healthy eathing preschools children“ – HEPSC (Zdrava prehrana predškolske djece) se provodi u okviru programa IPA Cross – border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020., Prioritetna osa 1 – Poboljšanje kvalitete usluga u javnozdravstvenom i sektoru socijalne brige/zaštite.

Koordinator projekta je JZU Dom zdravlja Bar, a partneri u projektu su Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.