Studija o stanju zdravlja odrasloga stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012. godine

Kako su se posljednjih decenija u Federaciji BiH bilježile značajne demografske, socio-ekonomske i kulturološke promjene koje utiču na zdravlje stanovništva, u cilju poduzimanja odgovarajućih aktivnosti i mjera za njegovo očuvanje i unapređenje, od izuzetnog značaja je dobijanje ažuriranih pokazatelja o prisustvu faktora rizika i vodećim zdravstvenim problemima među stanovništvom.

Pročitajte više

Rezultati Globalnog istraživanja pušenja kod školske djece

Publikacija predstavlja rezultate Globalnog istraživanja pušenja kod školske djece u Federaciji BiH (GYTS) koje je urađeno 2003. i 2008. godine od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Federalnim ministarstvom obrazovanja, kantonalnim ministarstvima obrazovanja, kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, Udruženjem “Partnerstvo za javno zdravlje,” Regionalnim uredom SZO za Europu Copenhagen, CDC USA, i CIDA/CPHA.

Pročitajte više

Program prevencije faktora rizika u timovima obiteljske medicine

Pilot Projekat u Kantonu Sarajevo i Zapadno Hercegovačkoj županiji 2006 – 2007. godina

U posljednjih deset godina postignuti su značajni rezultati u reformi primarne zdravstvene zaštite putem razvoja obiteljske medicine u Bosni i Hercegovini. U osnovi svih promjena bile su regulatorne i legislativne odluke donesene od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Ove promjene su pratili uvodjenje specijalizacije iz obiteljske medicine 1999. godine sa jasnim planom i programom; formiranje katedri za obiteljsku medicinu na tri univerziteta u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBIH) u Sarajevu,

Pročitajte više

Plava knjiga

Standardi i normativi zdravstvenih usluga predstavljaju stručno, naučno i iskustveno
dogovorene norme, kojima se na realnim osnovama objektivizira rad u zdravstvu i
garantuje određeni kvalitet usluga. Realni normativi u zdravstvenoj zaštiti obezbjeđuju
standardizovanost zdravstvenih usluga, kao i sigurnost i stabilnost zdravstvenog sistema.
Dobri, kvalitetni i realni normativi su preduslov svakog planiranja, utvrđivanja zdravstvene
politike i preduslov svih reformi u oblasti zdravstva.

Pročitajte više

Osnovno zdravstvo

U okviru Projekta “Osnovno Zdravstvo” (Projektna komponenta 2.) “Javno zdravstvo i kontrola oboljenja”, po kreditnoj liniji Svjetske Banke, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine je u jesen 2002. godine proveo dva populacijska istraživanja na reprezentativnom uzorku u Federaciji BIH: “Istraživanje riziko faktora nezaraznih bolesti u FBIH” i “Istraživanje zdravstvenog ponašanja školske djece u FBIH”.

Pročitajte više