Edukativna radionica projekta “Healthy eathing preschools children“– HEPSC za laboratorijsko osoblje „Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju, zdravstvena ispravnost hrane, kvaliteta hrane“

U sklopu projekta HEPSC, u periodu 21.- 22. oktobra  2021. godine, u Šibeniku (Hrvatska) je organizirana praktična i teorijska edukativna radionica za zdravstveno laboratorijsko osoblje vezano za zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju i zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće upotrebe u proizvodnji i prometu, te kvalitet hrane. Radionica je održana u Odjelu zdravstvene ekologije Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.

Nakon pozdravne riječi Dijane Dulibić, direktorice Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, polaznicima radionice se obratila Voditeljica odjela za ekologiju Lidija Bojas, koja je održala uvodno predavanje i polaznike upoznala sa metodologijom rada na radionici.

Radionica je bila organizirana u vidu rada u grupama i to tako da je jedan dio polaznika radio na praktičnom dijelu u laboratoriju, dok je drugi dio polaznika bio na terenu.

Laboratorijski rad se odvijao u tri laboratorija: u laboratoriju za ispitivanje hrane, laboratoriju za mikrobiološka ispitivanja, te laboratoriju za ispitivanje vode, a rad je obuhvatio pripremu uzoraka za analizu, analize, prikaz rezultata ispitivanja, izračun, pripreme podloga, nacjepljivanja, identifikacije i drugo.

Terenski rad je uključio uzorkovanje hrane vode i briseva u dječijim vrtićima.

U toku radionice predstavljen je i program za unos rezultata ispitivanja i izdavanje izvještaja, a polaznici su imali priliku i razmjeniti iskustva te slušati o primjerima dobre prakse.

U ime laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, radionici su pristustvovali Branimir Drinovac, mag. prehr. ing, Nino Brajković dipl. ing. preh. tehn., spec.tehnološke mikrobiologije, Boris Krešić, mag. hemije i biologije i Igor Jelačić, sanitarni tehničar.

Ovaj projekt se provodi u okviru programa IPA Cross – border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020., Prioritetna osa 1- Poboljšanje kvalitete usluga u javnozdravstvenom i sektoru socijalne skrbi.

Pročitajte više

Četvrti partnerski sastanak projekta Zdrava ishrane predškolske djece HEPSC

U skladu sa zacrtanim projektnim aktivnostima, u Šibeniku je od 23.09. do 24.09.2021. održan četvrti partnerski sastanak projekta HEPSC „Healthy eating preschools children“ (Zdrava ishrana predškolske djece). Sastanak su organizirali projektni parntneri iz Šibenika Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, a pored predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, na sastanku su učestvovali i ostali projektni partneri, predstavinci Doma zdravlja Bar – Crna Gora, te predstavnik Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Sastanak je otvorila direktorica Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije,gđa. Diana Dulibić koja je riječima dobrodošlice pozdravila učesnike i predstavila program i teme sastanka. Potom je predstavnica vodećeg projektnog partnera gđa. Violeta Srzentić (Dom zdravlja Bar) prezentirala dosadašnji progres projekta, kao i buduće aktivnosti.

Uslijedilo je prezentiranje dosadašnjih aktivnosti svakog od projektnih partnera, a o napretku Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH je izvjestila koordinatorica projekta dr. Aida Filipović Hadžiomeragić. U daljnjem toku su razmjenjena iskustva među partnerima.

Projektnim partnerima je predstavljena metodologija i teme edukativnih radionica za predškolsku djecu, roditelje i osoblje vrtića od strane gđe. Nikoline Gaćina  predstavnice tima iz Šibenika, a nakon toga je predstavljen i prijedlog edukacija za pedijatrijske sestre i diskusija o različitim načinima organiziranja savjetovanja kod svakog o projektnih parntera.

Shodno narednim projektnim aktivnostima, koje uključuju obuku laboratorijskog osoblja laboratorija za ispitivanje hrane koju će za ostale parntere održati projektni partneri iz Šibenika, voditeljica projekta PP2 Lidija Bujas i voditeljica laboratorija za ispitivanje hrane u ZZJZ ŠKŽ Nina Vuletin predstavile su ključnu projektnu aktivnost, testiranje energetske i nutritivne vrijednosti obroka koji se poslužuju u dječjim vrtićima Šibensko-kninske županije. Predstavljen je i sistem praćenja koji provodi Laboratorij za ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe ZZJZ ŠKŽ u četiri kuhinje koje kuhaju i dostavljaju obroke dječjim vrtićima na području županije, a koji uključuje kontrolu kvaliteta hrane, uzorkovanje i analizu mikrobiološke ispravnosti obroka, utvrđivanje nutritivnog sastava obroka i analizu vode za piće. Predstavljen je zakonski okvir koji je osnova za provođenje mikrobiološku kontrolu hrane se kao  Vodič za mikrobiološke kriterije za hranu, koji se koristi  za ocjenu.  Na sastanku je definirana metodologija obuhvata ciljnih grupa, učestalost uzorkovanja hrane i pića i parametri ispitivanja kako bi svi partneri mogli nabaviti potrebnu opremu i provoditi monitoring, uzorkovanja i laboratorijske analize. Podaci dobiveni navedenim ispitivanjima pomoći će boljem razumijevanju prehrambenih navika djece te kakvoće hrane koja se poslužuje u predškolskim ustanovama zemalja partnera.

Planirano je da se naredni partnerski sastanak održi krajem 2021. godine, a njegov domaćin će biti Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH.

Projekt “Healthy eating preschools children“ – HEPSC (Zdrava ishrana predškolske djece) se provodi u okviru programa IPA Cross – border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020., Prioritetna osa 1 – Poboljšanje kvalitete usluga u javno-zdravstvenom i sektoru socijalne skrbi. Projekt provodi JZU Dom zdravlja Bar, s partnerima ZZJZ Šibensko-kninske županijeZZJZ Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 657.923,36 Eura, od čega je EU sufinanciranje 559.234,85 Eura. Projekat traje 24 mjeseca, a završetak se očekuje 30. rujna 2022. godine.

Pročitajte više

HR-BA-ME527 Simplified procurement procedure/Pojednostavljeni postupak

HR-BA-ME527
Simplified procurement procedure/Pojednostavljeni postupak

CONTRACT TITLE: “Procurement of laboratory equipment for Institute for Public Health of the Federation of Bosnia and Herzegovina” within the project “HEPSC-Healthy Eating Preschools Children” /

NAZIV UGOVORA: Nabavka laboratorijske opreme za Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine” u okviru projekta “HEPSC- Zdrava ishrana predškolske djece”

Publication reference/Broj objave: 2-HEPSC-IPA/21

Supply contract notice/ Obavijest ugovoru o nabavci roba: na ovom linku možete preuzeti: Obavijest o ugovoru o nabavci roba:

0. contractnotice_zzjzfbih

Tender dossier/Tenderska dokumentacija: na ovom linku možete preuzeti Tendersku dokumentaciju:

Tender dossier-Tenderska dokumentacija 2-HEPSC-IPA 21

Pročitajte više

Zdrava ishrana djece predškolskog uzrasta

U ponedjeljak 28.06.2021. godine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, održan je prvi sastanak ključnih sudionika u sklopu projekta Zdrava ishrana predškolske djece (Healthy Eating Pre Schools Children – HEPSC).
Sastanku su prisustvovali prestavnici dječjih vrtića sa područja Hercegovačko–neretvanskog kantona, te predstavnici.Ministrastva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko–neretvanskog kantona.
Sastanak je otvorio direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, mr. sc. Siniša Skočibušić, dr. med., koji je učesnicima uputio pozdravnu riječ, upoznao ih sa ciljevima sastanka, te poželio plodonosnu saradnju i uspjeh u radu na predstojećim projektnim aktivnostima.
Koordinatorica projekta dr. med. sci. Aida Filipović Hadžiomeragić predstavila je HEPSC projekat čiji je glavni cilj podizanje svijesti o potrebi i održavanju zdravog načina života predškolske djece i unapređenje sistema kontrole kvalitete i sigurnosti hrane u predškolskim ustanovama kako bi se poboljšale prehrambene navike i sveukupno zdravlje djece.
Projekat se provodi sa JZU Dom zdravlja Bar, vodećim partnerom, te sa partnerima Zavodom za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije i Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, a sufinansiran je sredstimva EFRR IPA II fondova Evropske unije kroz program prekogranične saradnje Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine Interreg – IPA CBC.
U predstavljanju projekta dat je zakonski i strateški okvir za provođenje aktivnosti vezanih za unapređenje ishrane djece predškolske dobi u Federaciji Bosne i Hercegovine, prikazani su operativni ciljevi, ključni dionici I ciljne grupe, te ključne projektne aktivnosti: laboratorijsko ispitivanje i utvrđivanje energetske i nutritivne vrijednosti obroka koji se poslužuju u dječjim vrtićima, kao I edukativne aktivnosti za djecu roditelje, osoblje vrtića i vrtićkih kuhinja i edukacija medicinskih sestara iz primarne zdravsvene zaštite, i edukacija laboratorijskog osoblja Zavoda.
U pet kuhinja koje kuhaju i dostavljaju obroke dječjim vrtićima na području Hercegovačko–neretvanskog kantona provodiće se kontrola kvaliteta obroka, a pored utvrđivanja nutritivnog sastava obroka vršiće se analize mikrobiološke ispravnosti hrane i vode za piće. U sklopu aktivnosti predviđeno je i dodatno opremanje laboratorija Zavoda opremom za analizu nutritivnog sastava hrane,
Edukativne radionice o važnosti pravilne ishrane njenim osnovama kao i o važnosti fizičke aktivnosti za predškolce, njihove roditelje, odgajatelje i kuhare, bit će upotpunjene interaktivnim radionicama na kojima će se uz pomoć stručnjaka iz oblasti kulinarstva i nutricionizma, zajedno sa mališanima pripremati zdravi obroci.
Dr. med. sci. Aida Vilić Švraka predstavila set edukativnih materijala koji će se distribuirati na radionicama: vodič o zdravoj ishrani predškolske djece za roditelje, vodič za odgajatelje i bojanku za djecu, koji su razvijeni u sklopu projekta.
Nakon prezentacija, riječ je data svim dionicima koji su iznijeli svoja iskustva vezana za rad na unaprjeđenju ishrane djece i izrazili interes za implementaciju aktivnosti planiranih kroz HEPSC projekat.

Pročitajte više

Interreg – IPA CBC – Projekat “Zdrava ishrana predškolske djece”

Izdata brošura  projekta HEPSC – Zdrava ishrana predškolske djece

Okončanje projekta “Healthy eating preschools children“ – HEPSC (Zdrava ishrana predškolske djece) kojeg su u  okviru programa IPA Cross – border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020., Prioritetna osa 1 – Poboljšanje kvalitete usluga u javnozdravstvenom i sektoru socijalne skrbi  proveli JZU Dom zdravlja Bar, s partnerima ZZJZ Šibensko-kninske županije, ZZJZ Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, pored niza drugih postignuća, označila je i projektna brošura “HEPSC Healthy eating preschools children”.

Brošuru su kreirala sva četiri projektna partnera na osnovu više od 90 edukativnih radionica i 35 uspješnih predškolskih priča iz 3 zemlje – Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Brošura je osmišljena da posluži kao alat koji će promicanjem zdravih prehrambenih navika  predškolskog uzrasta  podstaknuti promene ponašanja među djecom, roditeljima, vaspitačima i kuharima iz predškolskih ustanova. Brošura ima za cilj da djecu, roditelje, vaspitače, kuhare i druge članove zajednice obrazuje o pravilnim obrascima ponašanja u ishrani, kako da se prepoznaju loši obrasci ponašanja i kako da se prevaziđu prepreke i pronađu rješenja koja će dovesti do promjene ponašanja i unapređenja prehrambenih navika.

Brošuru možete pronaći na sljedećem linku:

https://www.zzjzfbih.ba/wp-content/uploads/2021/06/HEPSC-CB-Brosura.pdf

Šesti partnerski sastanak projekta “Zdrava ishrana predškolske djece” HEPSC

Projekat “Healthy eating preschools children“ – HEPSC (Zdrava ishrana predškolske djece) se provodi u okviru programa IPA Cross – border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020., Prioritetna osa 1 – Poboljšanje kvalitete usluga u javno-zdravstvenom i sektoru socijalne skrbi. Projekt provodi JZU Dom zdravlja Bar, s partnerima ZZJZ Šibensko-kninske županije, ZZJZ Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije. Projekat traje 24 mjeseca, a završetak se očekuje 30. rujna 2022. godine.

U skladu sa zacrtanim projektnim aktivnostima, u Mostaru je od 07.04. do 08.04.2022. godine održan Šesti partnerski sastanak projekta HEPSC „Healthy eating preschools children“ (Zdrava ishrana predškolske djece). Sastanak je organizirao projektni partner Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, a pored radnog tima Zavoda učestvovali su i ostali projektni partneri – predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, predstavnici Doma zdravlja Bar – Crna Gora, te predstavnik Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Sastanak je otvorio direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Mr.sc. Siniša Skočibušić, dr..med., koji je riječima dobrodošlice pozdravio učesnike i predstavio program i teme sastanka. Potom je predstavnica vodećeg projektnog partnera gđa. Violeta Srzentić (Dom zdravlja Bar) prezentirala dosadašnji progres projekta iz 3. Izvještajnog perioda.

Uslijedilo je izvještavanje o napretku i rezultatima, te podjela iskustava svakog od projektnih partnera, uključujući dosadašnje aktivnosti i probleme sa kojima se suočavalo, kao i aktivnosti koje će se provoditi u narednom periodu. Ovaj dio radionice je pružio niz informacija o provedenim aktivnostima svih projektnih partnera, uključujući i edukativne radionice sa medicinskim sestrama, djecom i roditeljima. O napretku Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH je izvjestile su dipl. oec. mr. sc. Aida Kurtović, dipl, oec. i dr. med. sci. Aida Filipović Hadžiomeragić, dok je o iskustvima sa radionica izvjestila član radnog tima dr. med. sci. Aida Vilić-Švraka.
Uslijedila je diskusija o pozitivnom odgovoru roditelja, djece I osoblja uključenih vrtića u svim zemljama učesnicama, kao I dogovori u finaliziranju aktivnosti vezanih za radionice I načinu izvještavanja o rezultatima.

U drugom dijelu sastanka se diskutiralo o planiranim aktivnostima i ciljevima za narednih šest mjeseci, kao i o prognozama i potencijalnim revizijama projekta, te eventualnom produženju roka za provođenje projekta za 3 mjeseca, s obzirom na vanredne okolnosti zbog pandemije COVID-19.
Drugi dan sastanka je održan u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH. Šefica Službe za zdravstvenu ekologiju, dipl.ing Slađana Šarac je dala detaljan prikaz provedenih aktivnosti koje se odnose na Radni paket T1 – Tehnička pomoć za uspostavljanje razvoja laboratorijskih kapaciteta, edukacije i obuke, a koja uključuje nabavku laboratorijske opreme i prikupljanje i analizu uzoraka hrane u odabranim vrtićima na području Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije. Dipl. ing. Nino Brajković je prezentirao rezultate kontrole kvaliteta hrane, tj. rezultate analiza obroka koji se poslužuju u dječjim vrtićima, a koje se odnose na zdravstvenu ispravnost, te energetske i nutritivne vrijednosti.
Podaci dobiveni navedenim ispitivanjima pomoći će boljem razumijevanju prehrambenih navika djece i saznanju o kvalitetu hrane koja se poslužuje u predškolskim ustanovama zemalja partnera.

Planirano je da se naredni partnerski sastanak održi u septembru 2022. godine, a njegov domaćin će biti Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

U sklopu projekta HEPSC, u periodu 21.- 22. oktobra 2021. godine, u Šibeniku (Hrvatska) je organizirana praktična i teorijska edukativna radionica za zdravstveno laboratorijsko osoblje vezano za zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju i zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće upotrebe u proizvodnji i prometu, te kvalitet hrane. Radionica je održana u Odjelu zdravstvene ekologije Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.

Nakon pozdravne riječi Dijane Dulibić, direktorice Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, polaznicima radionice se obratila Voditeljica odjela za ekologiju Lidija Bojas, koja je održala uvodno predavanje i polaznike upoznala sa metodologijom rada na radionici.

Radionica je bila organizirana u vidu rada u grupama i to tako da je jedan dio polaznika radio na praktičnom dijelu u laboratoriju, dok je drugi dio polaznika bio na terenu.

Laboratorijski rad se odvijao u tri laboratorija: u laboratoriju za ispitivanje hrane, laboratoriju za mikrobiološka ispitivanja, te laboratoriju za ispitivanje vode, a rad je obuhvatio pripremu uzoraka za analizu, analize, prikaz rezultata ispitivanja, izračun, pripreme podloga, nacjepljivanja, identifikacije i drugo.

Terenski rad je uključio uzorkovanje hrane vode i briseva u dječijim vrtićima.

U toku radionice predstavljen je i program za unos rezultata ispitivanja i izdavanje izvještaja, a polaznici su imali priliku i razmjeniti iskustva te slušati o primjerima dobre prakse.

U ime laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, radionici su pristustvovali Branimir Drinovac, mag. prehr. ing, Nino Brajković dipl. ing. preh. tehn., spec.tehnološke mikrobiologije, Boris Krešić, mag. hemije i biologije i Igor Jelačić, sanitarni tehničar.

Ovaj projekt se provodi u okviru programa IPA Cross – border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020., Prioritetna osa 1- Poboljšanje kvalitete usluga u javnozdravstvenom i sektoru socijalne skrbi.

U skladu sa zacrtanim projektnim aktivnostima, u Šibeniku je od 23.09. do 24.09.2021. održan četvrti partnerski sastanak projekta HEPSC „Healthy eating preschools children“ (Zdrava ishrana predškolske djece). Sastanak su organizirali projektni parntneri iz Šibenika Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, a pored predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, na sastanku su učestvovali i ostali projektni partneri, predstavinci Doma zdravlja Bar – Crna Gora, te predstavnik Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Sastanak je otvorila direktorica Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije,gđa. Diana Dulibić koja je riječima dobrodošlice pozdravila učesnike i predstavila program i teme sastanka. Potom je predstavnica vodećeg projektnog partnera gđa. Violeta Srzentić (Dom zdravlja Bar) prezentirala dosadašnji progres projekta, kao i buduće aktivnosti.

Uslijedilo je prezentiranje dosadašnjih aktivnosti svakog od projektnih partnera, a o napretku Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH je izvjestila koordinatorica projekta dr. Aida Filipović Hadžiomeragić. U daljnjem toku su razmjenjena iskustva među partnerima.

Projektnim partnerima je predstavljena metodologija i teme edukativnih radionica za predškolsku djecu, roditelje i osoblje vrtića od strane gđe. Nikoline Gaćina predstavnice tima iz Šibenika, a nakon toga je predstavljen i prijedlog edukacija za pedijatrijske sestre i diskusija o različitim načinima organiziranja savjetovanja kod svakog o projektnih parntera.

Shodno narednim projektnim aktivnostima, koje uključuju obuku laboratorijskog osoblja laboratorija za ispitivanje hrane koju će za ostale parntere održati projektni partneri iz Šibenika, voditeljica projekta PP2 Lidija Bujas i voditeljica laboratorija za ispitivanje hrane u ZZJZ ŠKŽ Nina Vuletin predstavile su ključnu projektnu aktivnost, testiranje energetske i nutritivne vrijednosti obroka koji se poslužuju u dječjim vrtićima Šibensko-kninske županije. Predstavljen je i sistem praćenja koji provodi Laboratorij za ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe ZZJZ ŠKŽ u četiri kuhinje koje kuhaju i dostavljaju obroke dječjim vrtićima na području županije, a koji uključuje kontrolu kvaliteta hrane, uzorkovanje i analizu mikrobiološke ispravnosti obroka, utvrđivanje nutritivnog sastava obroka i analizu vode za piće. Predstavljen je zakonski okvir koji je osnova za provođenje mikrobiološku kontrolu hrane se kao Vodič za mikrobiološke kriterije za hranu, koji se koristi za ocjenu. Na sastanku je definirana metodologija obuhvata ciljnih grupa, učestalost uzorkovanja hrane i pića i parametri ispitivanja kako bi svi partneri mogli nabaviti potrebnu opremu i provoditi monitoring, uzorkovanja i laboratorijske analize. Podaci dobiveni navedenim ispitivanjima pomoći će boljem razumijevanju prehrambenih navika djece te kakvoće hrane koja se poslužuje u predškolskim ustanovama zemalja partnera.

Planirano je da se naredni partnerski sastanak održi krajem 2021. godine, a njegov domaćin će biti Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH.

Projekt “Healthy eating preschools children“ – HEPSC (Zdrava ishrana predškolske djece) se provodi u okviru programa IPA Cross – border Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020., Prioritetna osa 1 – Poboljšanje kvalitete usluga u javno-zdravstvenom i sektoru socijalne skrbi. Projekt provodi JZU Dom zdravlja Bar, s partnerima ZZJZ Šibensko-kninske županije, ZZJZ Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 657.923,36 Eura, od čega je EU sufinanciranje 559.234,85 Eura. Projekat traje 24 mjeseca, a završetak se očekuje 30. rujna 2022. godine.

Zdrava ishrana djece predškolskog uzrasta

U ponedjeljak 28.06.2021. godine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, održan je prvi sastanak ključnih dionika u sklopu projekta Zdrava ishrana predškolske djece (Healthy Eating Pre Schools Children – HEPSC).

Sastanku su prisustvovali prestavnici dječjih vrtića sa područja Hercegovačko – neretvanskog kantona, te predstavnici.Ministrastva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko – Neretvanskog kantona.

Sastanak je otvorio direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, mr. sc. Siniša Skočibušić, dr. med., koji je učesnicima uputio pozdravnu riječ, upoznao ih sa ciljevima sastanka, te poželio plodonosnu saradnju i uspjeh u radu na predstojećim projektnim aktivnostima.

Koordinatorica projekta dr. med. sci. Aida Filipović Hadžiomeragić predstavila HEPSC projekat čiji je glavni cilj podizanje svijesti o potrebi i održavanju zdravog načina života predškolske djece i unapređenje sistema kontrole kvalitete i sigurnosti hrane u predškolskim ustanovama kako bi se poboljšale prehrambene navike i sveukupno zdravlje djece.

Projekat se provodi sa JZU Dom zdravlja Bar, vodećim partnerom, te sa partnerima Zavodom za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije i Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, a sufinansiran je sredstimva EFRR IPA II fondova Evropske unije kroz program prekogranične saradnje Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine Interreg – IPA CBC.

U predstavljanju projekta dat je zakonski i strateški okvir za provođenje aktivnosti vezanih za unapređenje ishrane djece predškolske dobi u Federaciji Bosne i Hercegovine, prikazani su operativni ciljevi, ključni dionici I ciljne grupe, te ključne projektne aktivnosti: laboratorijsko ispitivanje i utvrđivanje energetske i nutritivne vrijednosti obroka koji se poslužuju u dječjim vrtićima, kao I edukativne aktivnosti za djecu roditelje, osoblje vrtića i vrtićkih kuhinja i edukacija medicinskih sestara iz primarne zdravsvene zaštite, i edukacija laboratorijskog osoblja Zavoda.

U pet i kuhinja koje kuhaju i dostavljaju obroke dječjim vrtićima na području Hercegovačko – neretvanskog kantona, provodiće se kontrola kvaliteta obroka, a pored utvrđivanja nutritivnog sastava obroka vršiće se analize mikrobiološke ispravnosti hrane i vode za piće. U sklopu aktivnosti predviđeno je i dodatno opremanje laboratorija Zavoda opremom za analizu nutritivnog sastava hrane.

Edukativne radionice o važnosti pravilne ishrane njenim osnovama kao i o važnosti fizičke aktivnosti za predškolce, njihove roditelje, odgajatelje i kuhare, bit će upotpunjene interaktivnim radionicama na kojima će se uz pomoć stručnjaka iz oblasti kulinarstva i nutricionizma, zajedno sa mališanima pripremati zdravi obroci.

Dr. med. sci. Aida Vilić Švraka predstavila set edukativnih materijala koji će se distribuirati na radionicama: vodič o zdravoj ishrani predškolske djece za roditelje, vodič za odgajatelje i bojanku za djecu, koji su razvijeni u sklopu projekta.

Nakon prezentacija, riječ je data svim dionicima koji su iznijeli svoja iskustva vezana za rad na unaprjeđenju ishrane djece i izrazili interes za implementaciju aktivnosti planiranih kroz HEPSC projekat.

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, s partnerima iz susjednih zemalja, provodi projekt povećanja sigurnosti i kvalitete prehrane predškolske djece.

Objavnim sastankom održanim 16. decembra 2020. godine putem online platforme u organizaciji JZU Dom zdravlja Bar kao vodećeg projektnog partnera, započela je implementacija projekta “Healthy eathing preschools children“ – HEPSC (Zdrava prehrana predškolske djece).

Pročitajte više