Obavijest za pripravnike i specijalizante- odgađanje edukacije

Obavještavamo vas da se, usljed pogoršane epidemiološke situacije na području Federacije BiH, ODGAĐAJU SVE EDUKACIJE zdravstvenih radnika na pripravničkom i specijalizantskom stažu u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, na period od 15 dana.

Ova odluka će se korigirati u skladu sa daljnjim razvojem epidemiološke situacije, o čemu ćete biti pravovremeno informirani.

Pročitajte više

Obavijest: Osnovna teoretska nastava za doktore stomatologije na specijalizaciji

Edukacija “Osnovna teoretska nastava” za doktore stomatologije na specijazaciji biće održana 19.11.2020. godine sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova br. 9, sala u prizemlju).

Obavezno prisustvo na svim predavanjima za potpis iz Osnovne teoretske nastave.te obavezna prijava na e-mail: s.cilovic@zzjzfbih.ba

Doktori na specijalizaciji trebaju donijeti dvije kopije Rješenja o dodjeli specijalizacije i specijalističku knjižicu.

Pročitajte više

Obavijest za specijalizante porodične medicine

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje specijalizantskog staža iz Osnova teorijske nastave za doktore medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

Predavanja za specijalizante porodične medicine će biti održana u utorak, 17.11.2020. godine sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Sarajevo, Maršala Tita br. 9), sala u prizemlju.

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje specijalizantskog staža iz Osnova teorijske nastave za doktore medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

Predavanja za doktore medicine koji su predali potrebnu dokumentaciju će biti održana u ponedjeljak, 09.11.2020. godine sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Sarajevo, Maršala Tita br. 9), sala u prizemlju.

Pročitajte više

Obavijest za pripravnike/stažere magistre farmacije

Prema važećem Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine BiH”, br. 6/11, 41/11, 81/12, 58/15), obavještavamo sve pripravnike magistre farmacije koji su poslali svoje prijave da su sljedeći termini za slušanje predavanja iz oblasti javnog zdravstva:

petak, 16.10. 2020. godine, sa početkom u 10:00 sati

srijeda, 28.10.2020. godine, sa početkom u 10:00 sati

utorak, 03.11.2020. godine, sa početkom u 10:00 sati

Predavanja će biti održana u biblioteci Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova 9, Sarajevo).

 

 

Pročitajte više