Obavijest za doktore medicine na specijalizaciji iz porodične/obiteljske medicine

U periodu 07.07.-08.07.2021. god. u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH organizira se edukacija iz segmenta Javno zdravstvo, po dnevnom redu koji se objavljuje.

Mole se polaznici edukacije da poštuju dnevni red i da ponesu svoje specijalizantske knjižice.

Edukacija se obavlja u prostorijama Zavoda , uz poštovanje epidemioloških mjera koje su na snazi.

Edukacija javno zdravstvo 07.07. – 08.07.2021.

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine na specijalizaciji porodične/obiteljske medicine- segment Javno zdravstvo

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Javno zdravstvo za doktore medicine na specijalizaciji porodične/obiteljske medicine prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20)  biti  organizirana u periodu 07.07.-08.07.2021. godine  “inclass” edukacijom u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo.

Edukacija počinje dana 07.07.2021. godine u 09:00h, u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u Sarajevu, ul. Titova broj 9, sala u prizemlju.

Pročitajte više

Obavijest za sve stažere, specijalizante i subspecijalizante na edukaciji u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH

Obavještavamo vas da će od mjeseca jula/srpnja 2021. godine temeljem aktuelne epidemiološke situacije, edukacija magistara farmacije na pripravničkom stažu iz segmenta Javno zdravstvo prema  Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika  (“Službene novine BiH”, br. 6/11, 41/11, 81/12, 58/15) kao i svi segmenti edukacija doktora medicine, stomatologije, inžinjera medicinske biohemije i dr. profila prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20)  biti organizirana “inclass” edukacija   koja će se obavljati u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, (organizacione jedinice Sarajevo i Mostar) po planu i programu koji je objavljen na web stranici Zavoda.

Pročitajte više

Obavijest o promjeni termina održavanja online nastave za ljekare na specijalizaciji iz porodične/obiteljske medicine

Obavještavamo ljekare na specijalizaciji iz porodične/obiteljske medicine da je NOVI TERMIN održavanja online nastave iz oblasti Javnog zdravstva petak, 11.06.2021. godine sa početkom u 08:45 putem zoom platforme.

Link za učešće na predavanjima će biti proslijeđen na e-mail adrese svih do sada prijavljenih specijalizanata s potpunom dokumentacijom (uputnica matične radne organizacije, Rješenje o specijalizaciji i e-mail adresa).

 

Pročitajte više

Obavijest o terminu održavanja online nastave za ljekare na specijalizaciji iz porodične/obiteljske medicine

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje specijalizantskog staža iz oblasti Javnog zdravstva za ljekare na specijalizaciji iz porodične/obiteljske medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

Online nastava će biti održana u petak, 11.06.2021. godine sa početkom u 08:45 putem zoom platforme. Link za učešće na predavanjima će biti proslijeđen na e-mail adrese svih do sada prijavljenih specijalizanata sa potpunom dokumentacijom (uputnica matične radne organizacije, Rješenje o specijalizaciji i e-mail adresa).

Pročitajte više