Obavijest za magistre farmacije

Obavještavamo vas da će, u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika  (“Službene novine BiH”, br. 6/11, 41/11, 81/12, 58/15), edukacija za magistre farmacije iz segmenta Javno zdravstvo biti organizirana u utorak, 16.11.2021. i srijedu, 17.11.2021. godine sa početkom u 10:00 sati u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona  jedinica Sarajevo, ul Titova broj 9, sala u prizemlju lijevo.

Obzirom da je za ovaj termin prijavljen veliki broj kandidata, zbog pogoršane epidemiološke situacije i neophodnosti provođenja svih epidemioloških mjera, edukacija će se obaviti u dva termina, odnosno u dvije grupe. Prvi termin će biti 16.11. dok će drugi termin biti 17.11.2021. godine.

Obzirom da zbog zaštite ličnih podataka ne možemo objavljivati imena kandidata na web stranici Zavoda, molimo kandidate da se pojedinačno jave na broj 033/ 564-617 (kontakt osoba- Azra Reko), kako bi saznali u kom terminu će prisustvovati edukaciji.

Svi polaznici su dužni na predavanje donijeti popunjenu knjižicu (ustanova popunjava prvu stranicu: potpis, pečat ustanove i zalijepljena fotografija) i poštovati epidemiološke mjere zaštite protiv COVID-19.

Magistri farmacije- dnevni red

Pročitajte više

Obavijest za doktore stomatologije na specijalizaciji

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore stomatologije na specijalizaciji prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20) biti organizirana u periodu 01.11.-02.11.2021. godine  “inclass” edukacijom u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo.

Edukacija počinje u ponedjeljak, 01.11.2021. godine u 10:00h, u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u Sarajevu, ul. Titova broj 9, sala u prizemlju.

Dnevni red- 01. i 02.11.2021.

Molimo kandidate da obavezno donesu ispravno popunjene specijalizantske knjižice (fotografija, pečat ustanove, potpis mentora). U protivnom, knjižice neće biti potpisane.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte  Azru Reko na telefon  033/564-617 ili na e-mail a.reko@zzjzfbih.ba

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine na specijalizaciji prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (Službene novine Federacije BiH, broj 75/20) biti organizirana u periodu 12.10.-13.10.2021. godine  “inclass” edukacijom u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo.

Edukacija počinje dana 12.10.2021. godine u 10:00h u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u Sarajevu, ul. Titova broj 9, sala u prizemlju.

Obzirom da je za ovaj termin prijavljen veliki broj kandidata, zbog pogoršane epidemiološke situacije i neophodnosti provođenja svih epidemioloških mjera edukacija će se obaviti u dva termina, odnosno u dvije grupe. Prvi termin će biti 12. i 13. 10. 2021. a drugi termin planiran je za 19. i 20.10.2021.godine. Obzirom da zbog zaštite ličnih podataka ne možemo objavljivati imena kandidata na web stranici, molimo kandidate da se pojedinačno jave na broj 033/ 564-617 (kontakt osoba je Azra Reko), kako bi saznali u kom terminu će prisustvovati edukaciji.

Svi polaznici su dužni na predavanje donijeti popunjenu knjižicu (ustanova popunjava prvu stranicu: potpis, pečat ustanove i zalijepljena fotografija).

Dnevni red-12. i 13.10.2021.

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine na specijalizaciji psihijatrije– segment organizacija i upravljanje zdravstvenim sistemom na području mentalnog zdravlja

Prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20) obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Organizacija i upravljanje zdravstvenim sistemom na području mentalnog zdravlja za doktore medicine na specijalizaciji psihijatrije biti organizirana u ponedjeljak, 27.09.2021. godine.

Edukacija počinje u 10:00 sati i obavlja se u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, ul. Titova broj 9, Sarajevo, sala u prizemlju lijevo.

Svi polaznici su dužni na predavanje donijeti popunjenu knjižicu (ustanova popunjava prvu stranicu: potpis, pečat ustanove i zalijepljena fotografija) i poštovati epidemiološke mjere zaštite protiv COVID-19.

Za sva eventulna pitanja ili pojašnjenja,  obratiti se na mail : a.reko@zzjzfbih.ba.

 

Pročitajte više

Edukacija za magistre farmacije na pripravničkom stažu– segment Javno zdravstvo

Obavještavamo Vas da će, u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika  (“Službene novine BiH”, br. 6/11, 41/11, 81/12, 58/15), edukacija za magistre farmacije iz segmenta Javno zdravstvo biti organizirana u utorak, 07.09.2021. godine sa početkom u 10:00 sati u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona  jedinica Sarajevo, ul Titova broj 9, sala u prizemlju lijevo.

Svi polaznici su dužni na predavanje donijeti popunjenu knjižicu (ustanova popunjava prvu stranicu: potpis, pečat ustanove i zalijepljena fotografija) i poštovati epidemiološke mjere zaštite protiv COVID-19.

Dnevni red- 07.09.2021.

Kontakt osoba za sva organizaciona pitanja : Azra Reko, e-mail: a.reko@zzjzfbih.ba

Pročitajte više